W przypadku rur i przewodów rurowych systemy Hypertherm są używane zarówno w warsztacie, jak i w terenie. Większe zmechanizowane systemy plazmowe są stosowane w warsztatach do przycinania rur na wymiar oraz do wykonywania otworów i nacięć. W terenie pracownicy wykorzystują systemy plazmy powietrznej Powermax®, tnąc rury, naprawiając spawy poprzez żłobienie oraz ukosując krawędzie w ramach przygotowania do spawania. Systemy plazmowe Hypertherm wykorzystują ręczne oraz zmechanizowane palniki plazmy powietrznej, współpracujące ze zautomatyzowanymi i ręcznymi narzędziami do cięcia i ukosowania rur. Dzięki zautomatyzowanym systemom takie rozwiązania, jak oprogramowanie ProNest® firmy Hypertherm, ułatwiają tworzenie układów dużych sekcji rurociągu oraz automatycznie obliczają cięcia i przejścia.

Plazma oferuje duże korzyści w porównaniu do innych metod cięcia rur, takich jak łuk węglowy, szlifowanie czy cięcia paliwowo-tlenowe. Jest bezpieczniejsza, ponieważ nie wymaga stosowania gazu palnego, a sam proces nie powoduje powstawania lotnych odłamków i opiłków metalu, które stanowią potencjalną przyczynę obrażeń ciała. Ponadto plazma oferuje lepszą kontrolę i precyzję niż inne metody. Jest także szybsza, ponieważ nie wymaga wstępnego podgrzewania.

Typowe zastosowania:

  • Produkcja rur
  • Przygotowywanie ukośnych krawędzi w celu lepszego spasowania spawanych odcinków rur
  • Żłobienie spawów przed demontażem lub ponownym spawaniem
  • Pasowanie rur
  • Naprawa przewodów rurowych

Wyświetl powiązane produkty

Przeczytaj więcej