Z gamy przenośnych systemów Powermax® można wybrać model pasujący niemal do każdego zastosowania cięcia. Aby wybrać jak najlepiej, należy rozważyć kilka kwestii:

 • Jakiej grubości metal będzie cięty?
  Systemy plazmowe Powermax umożliwiają cięcie blach metalu o grubości do 55 mm. Należy wybrać system Powermax o zalecanej wydajności odpowiadającej grubości metalu, który będzie cięty przez co najmniej 80% czasu.

 • Czy cięcie i żłobienie będzie realizowane palnikiem ręcznym czy przy użyciu urządzenia zmechanizowanego?
  W przypadku cięcia zautomatyzowanego należy wybrać palnik zmechanizowany zgodny z systemem Powermax oraz umożliwiający współpracę z takimi urządzeniami zautomatyzowanymi, jak stół systemu CNC, robot czy przecinarka do szyn.

 • Jaka instalacja zasilająca jest dostępna?
  Dzięki znajomości wejściowego napięcia zasilania, napięcia faz oraz parametrów wyłączników obwodów w miejscu używania systemu dostawca energii elektrycznej może zapewnić obsługę wybranego systemu Powermax.

 • Czy system plazmowy można zasilać z agregatu prądotwórczego?
  Aby zapewnić maksymalną wydajność, w przypadku każdego systemu Powermax jest wymagana minimalna moc wyrażona w kilowatach.

 • Jakiego źródła sprężonego gazu używasz?
  Do prawidłowego działania systemów Powermax jest wymagane doprowadzenie sprężonego powietrza lub azotu. Gaz musi być suchy i wolny od zanieczyszczeń. Aby zagwarantować zasilanie czystym i suchym gazem, można zastosować opcjonalny filtr.
 Powermax30 AIRPowermax30 XPPowermax45 XPPowermax65Powermax85Powermax105Powermax125
Wydajność cięcia palnika ręcznego

Zalecana 8 mm

Odcięcie 16 mm

Zalecana 10 mm

Odcięcie 16 mm

Zalecana 16 mm

Odcięcie
29 mm

Zalecana 20 mm

Odcięcie
32 mm

Zalecana 25 mm

Odcięcie
38 mm

Zalecana 32 mm

Odcięcie
44 mm

Zalecana 38 mm

Odcięcie
55 mm

Wydajność przebijania zmechanizowanego1 Nie dotyczy Nie dotyczy 12 mm 16 mm 20 mm 22 mm 25 mm
Napięcie wejścia przy 50/60 Hz CSA 120–240 V, 1 faza
CE 120–240 V
CSA 120–240 V, 1 faza
CE 120–240 V, 1 faza
CCC 120–240 V, 1 faza
CSA 200–240 V, 1 faza
CSA 480 V, 3 fazy
CE/CCC 230 V, 1 faza
CE/CCC 400 V, 3 fazy
CSA 200–480 V, 1 faza
CSA 200–600 V, 3 fazy
CE 400 V, 3 fazy
CSA 200–480 V, 1 faza
CSA 200–600 V, 1 faza / 3 fazy
CE 400 V, 3 fazy
CSA 200–600 V, 3 fazy
CE 230–400 V, 3 fazy
CE 400 V, 3 fazy
CCC 380 V, 3 fazy
CSA 480 V, 3 fazy
CSA 600 V, 3 fazy
CE 400 V, 3 fazy
CCC 380 V, 3 fazy
Cykl pracy przy pełnej wydajności2 CSA 35%, 240 V, 1 faza
CE 35%, 240 V, 1 faza
CSA 35%, 240 V, 1 faza
CE 35%, 240 V, 1 faza
CCC 35%, 240 V, 1 faza
CSA 50%, 200–240 V, 1 faza
CSA 50%, 480 V, 3 fazy
CE/CCC 50%, 230 V, 1 faza
CE/CCC 50%, 480 V, 3 fazy
CSA 50%, 230–600 V, 1 faza / 3 fazy
CE 50%, 380/400 V, 3 fazy
CSA 60%, 230–600 V, 3 fazy
CE 60%, 380/400 V, 3 fazy
CSA 80%, 480–600 V, 3 fazy
CE 80%, 400 V, 3 fazy
CCC 80%, 380 V, 3 fazy
CSA 100%, 480/600 V, 3 fazy
CE 100%, 400 V, 3 fazy
CCC 100%, 380 V, 3 fazy
Gaz Wewnętrzna sprężarka powietrza Powietrze lub azot Powietrze lub azot Powietrze lub azot Powietrze lub azot Powietrze lub azot Powietrze lub azot
Wymogi dotyczące generatora silnikowego — pełna rozciągliwość łuku przy pełnej wydajności 5,5 kW 5,5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW

1 Z automatycznym sterowaniem wysokością palnika
2 W tabelach ze specyfikacją produktu są dostępne dodatkowe cykle pracy przy innych napięciach.

Modele CSA są przeznaczone do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin.
Modele CE są przeznaczone do użytku w krajach, w których jest wymagany znak CE lub GOST.
Modele CCC są przeznaczone do użytku w Chinach.