Jaka jest najnowsza technologia plazmowa?

Dodano 06.03.2017
Opublikowane przez Hypertherm

Nowy system XPR300™ firmy Hypertherm to największy w historii postęp w technologii cięcia plazmowego.  Oferuje niezrównaną jakość cięcia stali miękkiej, stali nierdzewnej i aluminium, zwiększa szybkość cięcia, znacznie poprawia produktywność i redukuje koszty eksploatacji o ponad 50%. Ponadto nowe, łatwe w użyciu funkcje i doskonale zaprojektowane metody optymalizacji pracy sprawiają, że system XPR300 wymaga minimalnej interwencji operatora, a jednocześnie zapewnia optymalną wydajność oraz niezawodność.

Te wszystkie ulepszenia uzyskano dzięki zastosowaniu pakietu nowych technologii, które Hypertherm określa zbiorczo procesem cięcia X-Definition™. Poniżej przedstawiamy kilka tych kluczowych procesów.

  • Technologia wentylowanej dyszy lub HyFlow Vortex — wyjątkowa, dwuczęściowa konstrukcja wentylowanej dyszy, która wyrównuje i koncentruje łuk plazmowy w celu zapewnienia lepszej stabilności łuku i gęstości energii, przekładających się na bardziej powtarzalną jakość krawędzi każdej stali, również nierdzewnej, oraz aluminium.
  • Vented Water Injection™ (VWI) — oczekujący na opatentowanie proces wykorzystujący wentylowany gaz plazmowy N2 oraz gaz osłonowy H2O, który pozwala uzyskać mniejszą kątowość i bardziej prostokątne krawędzie cięcia stali nierdzewnej oraz, w szczególności, aluminium.
    Cut sample
  • Vent-to-shield — technologia, która odzyskuje wodór z wentylowanego gazu plazmowego, a następnie miesza go z gazem osłonowym, zmniejszając kątowość i zapewniając bardziej jednorodny kolor krawędzi stali nierdzewnej o grubości do 12 mm.
  • Tłumienie plazmy — oczekująca na opatentowanie technologia dodająca do konstrukcji dyszy komorę, która pochłania fluktuacje ciśnienia i przepływu powodujące niestabilność łuku podczas cięcia prądem o niższym natężeniu, pozwalając uzyskać zawężony łuk wymagany podczas cięcia cienkiej stali nierdzewnej.  Eliminuje pofalowanie i nieregularne cięcia powierzchni.
  • Cool nozzle™ — oczekująca na opatentowanie funkcja chłodzenia dyszy, stosowana w procesie 300 A z udziałem tlenu, która podaje płyn chłodzący bezpośrednio do otworu dyszy, poprawiając jakość cięcia w całym okresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych o ponad 40%.

Cool nozzle

  • Advanced arc stability — technologia zaawansowanej stabilizacji łuku modyfikuje wpływ gazu osłonowego, poprawiając stabilność łuku wychodzącego z przebijanego otworu lub krawędzi o ostrym kącie. Dzięki temu skraca długości ścieżek wejścia i poprawia jakość cięcia.


Kolejna innowacyjna funkcja to Arc response technology™. Wykrywa ona stan łuku plazmowego i w razie potrzeby automatycznie reaguje, zmniejszając niekorzystny wpływ przepalenia elektrody i potencjalnej usterki palnika. Ta funkcja wykrywa również zbliżające się niekontrolowane wygaszenie łuku. Zasilacz XPR300 wykrywa zbliżający się błąd zamknięcia i gwałtownie wygasza łuk w kontrolowany sposób, trzykrotnie wydłużając okres eksploatacji materiałów eksploatacyjnych.

Number of 20-second starts with 5% ramp-down errors

Nowy system XPR300 jest wyposażony w zasilacz z wbudowanym modułem łączności bezprzewodowej. Właściciele i operatorzy systemu mogą używać tej funkcji do zdalnego monitorowania systemu oraz do ustawiania procesu za pomocą telefonu, tabletu lub innego urządzenia przenośnego. Moduł można również podłączyć do sieci lokalnej i monitorować w ten sposób kilka systemów jednocześnie.

Smart phoneTablet

Wbudowana funkcja łączności bezprzewodowej pozwala łączyć się z większością urządzeń inteligentnych. Umożliwia z ich poziomu wygodne monitorowanie systemu i ustawianie procesów oraz nawiązywanie połączenia z siecią lokalną w celu monitorowania wielu systemów.

Oprócz funkcji automatycznego monitorowania system XPR oferuje szereg innych właściwości definiujących na nowo pojęcie wygodnej obsługi. Te właściwości to między innymi oczekująca na opatentowanie elektroda QuickLock™, która umożliwia montaż i demontaż elektrody poprzez wykonanie ¼ obrotu, metodę podłączania EasyConnect™, która sprawia, że do konsoli TorchConnect™ nie są wymagane żadne narzędzia, oraz nowa konstrukcja palnika pozwalająca zamieniać palniki za pomocą jednej dłoni.

QuickLock

Zastosowany w elektrodzie system QuickLock umożliwia wygodny montaż i demontaż poprzez wykonanie zaledwie ¼ obrotu.

 

Inserted or removed with one hand

Palnik systemu XPR300 można z łatwością zamontować i zdemontować jedną ręką poprzez wykonanie zaledwie 1 i ¼ obrotu.

 

EasyConnect

Zastosowane w systemie XPR300 złącze EasyConnect upraszcza oraz ułatwia montaż i zamianę przewodu palnika.

Dodano 06.03.2017
Opublikowane przez Hypertherm

Powiązane treści