• Używaj elektrody aż do całkowitego zużycia: Całkowicie zużyta elektroda SilverLine® ma głębokość wgłębienia 2,5 mm. Standardowe elektrody uzyskują głębokość wgłębienia jedynie 1,3 mm.

 • Prawidłowo dokręć nasadki dyszy: Aby nie nastąpił przeciek, dopilnuj, aby obie nasadki szczelnie przylegały do dyszy.

 • Przeczyść palnik: Po każdej zmianie części czyść palnik przez co najmniej 30 sekund, aby usunąć pozostałą wilgoć.

 • Sprawdź szczelność: Po oczyszczeniu palnika sprawdź, czy wszystkie pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym są szczelne oraz czy chłodziwo palnika nie wycieka.

 • Sprawdź przepływ gazu plazmowego: Procentowe natężenie przepływu gazu plazmowego jest niezwykle ważne. Zbyt wysokie natężenie przepływu spowoduje przedwczesne zużycie elektrody i trudności z rozruchem. Zbyt małe natężenie przepływu powoduje niekontrolowane wyładowania łukowe. (Ustawienia gazu plazmowego znajdują się na wykresach cięcia w instrukcji obsługi).

 • Zoptymalizuj gaz wspomagający: Większa ilość gazu wspomagającego pomaga utrzymać dyszę w czystości i niskiej temperaturze. (Optymalne ustawienia gazu wspomagającego znajdują się w tabeli cięcia poniżej).

  Ustawianie umożliwiające optymalizację jakości cięcia

  Aby zmaksymalizować wydajność materiałów eksploatacyjnych Centricut w systemie Komatsu Rasor 90/120, użyj ustawień cięcia podanych w poniższej tabeli.

  Ustawienia cięcia systemu Rasor 90/120 pozwalające zoptymalizować wydajność

  Grubość metalucale 1/16 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
  mm 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 8 9,5 13 16 19
  Powietrze wspomagającekg/cm2 0 0 2–2 2–3 3–4 3–4 4–5 4–5 5–6 5–6
  Wysokość przebijaniacale 0,125 0,125 0,125 0,125 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3
 • Zoptymalizuj ustawienia łuku pilota: Hypertherm zaleca stosowanie najniższego możliwego ustawienia łuku pilota umożliwiającego transfer łuku. Natężenie prądu pilota można regulować przełącznikiem wielopozycyjnym na zasilaczu albo za pomocą funkcji modułu sterowania operatora (OCU, Operator Control Unit).

 • Zalecenia dotyczące osłony: Hypertherm zaleca stosowanie osłony do procesu 90 A oraz pierścienia dystansowego we wszystkich operacjach cięcia. Taka osłona zapewnia lepszą ochronę dyszy.

 • Przebijaj na optymalnej wysokości: Optymalna (początkowa) wysokość przebijania jest podana na wykresach cięcia. Zbyt mała wysokość przebijania powoduje uderzanie stopionego metalu (odprysków) w tarczę osłaniającą i dyszę. Jest to najczęstsza przyczyna przedwczesnego zużycia dyszy. Zbyt duża wysokość przebijania może spowodować wolniejszy transfer łuku, nieodpalanie palnika i uszkodzenie dyszy.

 • Reguluj napięcie łuku: W miarę zużywania się elektrody palnik zbliża się do płyty. Aby utrzymać optymalną wysokość cięcia, należy zwiększać napięcie łuku, w krokach co 2 V, do wartości o 10 V wyższej od początkowego ustawienia.

 • Unikaj rozciągania łuku: Może ono nastąpić podczas wzdłużnego odcinania płyty lub w przypadku nieprawidłowego zaprogramowania wyprowadzenia cięcia. Zmniejsza to trwałość materiałów eksploatacyjnych.

 • Czyść dyszę i tarczę osłaniającą: Regularnie oczyszczaj dyszę i tarczę osłaniającą z odprysków. Zapobiegnie to powstaniu zjawiska łuku podwójnego, które zmniejsza trwałość materiałów eksploatacyjnych.