• Całkowicie zużyta elektroda SilverLine® ma głębokość wgłębienia 2,0 mm. Jest to więcej, niż głębokość wgłębienia zalecana w przypadku standardowych elektrod miedzianych.
  Przy prawidłowym użytkowaniu dysza CoolFlow™ gwarantuje taki sam czas eksploatacji, jak elektroda SilverLine.

 • Prawidłowo dokręć osłonę i nasadkę ochronną: Aby nie nastąpił przeciek, dopilnuj, aby osłona szczelnie przylegała do dyszy, a nasadka ochronna była dobrze dokręcona do palnika.

 • Przeczyść palnik: Po każdej zmianie części czyść palnik przez co najmniej 30 sekund, aby usunąć pozostałą wilgoć.

 • Sprawdź szczelność: Po oczyszczeniu palnika sprawdź, czy wszystkie pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym są szczelne.

 • Wyreguluj przepływ gazu plazmowego: Procentowe natężenie przepływu gazu plazmowego jest niezwykle ważne. Zbyt wysokie natężenie przepływu spowoduje przedwczesne zużycie elektrody i trudności z rozruchem. Zbyt małe natężenie przepływu powoduje niekontrolowane wyładowania łukowe.

 • Wyreguluj przepływ gazu osłonowego: Prawidłowy przepływ gazu osłonowego chroni dyszę podczas procesu cięcia.

 • Przebijaj na prawidłowej wysokości: Zbyt mała wysokość przebijania powoduje uderzanie stopionego metalu (odprysków) w dyszę. Jest to najczęstsza przyczyna przedwczesnego zużycia dyszy. Zbyt duża wysokość przebijania może skutkować nieodpalaniem palnika.

 • Reguluj napięcie łuku: W miarę zużywania się materiałów eksploatacyjnych palnik zbliża się do płyty. Aby utrzymać optymalną wysokość cięcia, należy zwiększać napięcie łuku, w krokach co 5 V, do wartości o 20 V wyższej od początkowego ustawienia.

 • Unikaj rozciągania łuku: Może ono nastąpić podczas wzdłużnego odcinania płyty lub w przypadku nieprawidłowego zaprogramowania wyprowadzenia cięcia. Zmniejsza to trwałość materiałów eksploatacyjnych.

 • Oczyść dyszę: Regularnie oczyszczaj dyszę z odprysków. Zapobiegnie to powstaniu zjawiska łuku podwójnego, które zmniejsza trwałość materiałów eksploatacyjnych.