• Używaj elektrody aż do całkowitego zużycia: Całkowicie zużyta elektroda SilverLine® ma głębokość wgłębienia 2,5 mm.

  • Prawidłowo dokręć nasadkę dyszy: Sprawdź, czy nasadka dyszy szczelnie przylega do dyszy oraz zapewnia dobre uszczelnienie i zapobiega przeciekaniu.

  • Sprawdź prowadnicę gazu: Sprawdź prowadnicę gazu, upewniając się, że pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym nie jest poprzecinany ani wyszczerbiony oraz że na wnętrzu prowadnicy nie znajdują się żadne odłamki lub brakujące fragmenty.

  • Czyść palnik i sprawdzaj szczelność: Po każdej zmianie części czyść palnik przez co najmniej 30 sekund, aby usunąć pozostałą wilgoć. Sprawdzaj szczelność.

  • Reguluj przepływ gazu: Procentowe natężenie przepływu gazu plazmowego jest niezwykle ważne. Zbyt wysokie natężenie przepływu spowoduje przedwczesne zużycie elektrody i trudności z rozruchem. Zbyt małe natężenie przepływu powoduje niekontrolowane wyładowania łukowe. (Sprawdź tabele cięcia w instrukcji obsługi).

  • Reguluj przepływ gazu wirującego: Prawidłowy przepływ wstępny gazu wirującego zapobiega uszkodzeniu dyszy i osłony. Wyreguluj przepływ wstępny odpowiednio do wartości podanych w tabelach cięcia w instrukcji obsługi.

  • Przebijaj na prawidłowej wysokości: Zbyt mała wysokość przebijania powoduje uderzanie stopionego metalu (odprysków) w osłonę gazu wirującego i dyszę. Jest to najczęstsza przyczyna przedwczesnego zużycia dyszy. Zbyt duża wysokość przebijania może spowodować powolny transfer łuku i nieprawidłowy zapłon palnika.

  • Reguluj napięcie łuku: W miarę zużywania się elektrody palnik zbliża się do płyty. Aby utrzymać optymalną wysokość cięcia, należy zwiększać napięcie łuku, w krokach co 2 V, do wartości o 10 V wyższej od początkowego ustawienia.

  • Unikaj rozciągania łuku: Może ono nastąpić podczas wzdłużnego odcinania płyty lub w przypadku nieprawidłowego zaprogramowania wyprowadzenia cięcia. Zmniejsza to trwałość materiałów eksploatacyjnych.

  • Czyść dyszę i osłonę gazu wirującego: Regularnie czyść dyszę i osłonę gazu wirującego z odprysków. Zapobiegnie to powstawaniu zjawiska łuku podwójnego, które zmniejsza trwałość materiałów eksploatacyjnych.