Grubość (mm)Natężenie prądu (A)Gaz rozruchowy: N2 (bary)Gaz tnący: O2 Automatycznie (bary)Gaz tnący: O2 Przepływ (cfh)Gaz osłonowy
Rozruchowy/tnący (bar)
Gaz osłonowy
Rozruch/przepływ (cfh)
Napięcie łuku (V)Wysokość cięcia (mm)Wysokość początkowa (mm)Szybkość cięcia nad lustrem wody (mm/min)Szybkość cięcia pod lustrem wody (mm/min)Opóźnienie przy przebijaniu (s)Szerokość szczeliny (mm)
6 EPP 1,7 3,1 140 5,9 200 132 3,2 9,5 6350 5715 0,0 1,5
10 lub 1,7 3,1 140 5,9 200 138 3,2 9,5 3937 3556 0,2 2,2
12 ESP 1,7 3,1 140 5,9 200 140 3,2 9,5 3073 2794 0,2 2,3
15 200 1,7 3,1 140 5,9 200 132 3,2 9,5 6350 5715 0,0 1,5
18 1,7 3,1 140 5,9 200 138 3,2 9,5 3937 3556 0,2 2,2
25 1,7 3,1 140 5,9 200 140 3,2 9,5 3073 2794 0,2 2,3
6 260 1,7 2,8 120 1,2 250 130 3,4 9,5 6223 5613 0,0 2,4
10 1,7 2,8 120 1,2 250 134 3,4 9,5 4572 4115 0,0 2,7
12 1,7 2,8 120 1,2 250 135 3,6 12,7 3683 3327 0,2 2,9
15 1,7 2,8 120 1,2 250 138 3,8 12,7 2921 2642 0,2 3,2
18 1,7 2,8 120 1,2 250 142 5,6 12,7 2286 2057 0,2 3,4
25 1,7 2,8 120 1,2 250 150 10,6 15,9 1651 1499 0,4 3,8
30 1,7 2,8 120 1,2 250 162 10,6 15,9 1143 1041 0,8 3,9
40 1,7 2,8 120 1,2 250 168 10,6 15,9 889 813 1,2 4,1
12 360 1,7 3,3 140 1,5 250 132 3,4 12,7 4115 3708 0,2 3,4
15 1,7 3,3 140 1,5 250 134 3,4 12,7 3556 3200 0,3 3,6
18 1,7 3,3 140 1,5 250 135 3,4 12,7 3048 2743 0,3 3,7
25 1,7 3,3 140 1,5 250 147 6,4 15,9 2032 1829 0,5 3,9
30 1,7 3,3 140 1,5 250 150 6,4 15,9 1397 1270 0,6 5,1
40 1,7 3,3 140 1,5 250 153 6,4 15,9 965 889 0,7 5,6
Grubość (cale)Natężenie prądu (A)Gaz rozruchowy: N2 (psi)Gaz tnący: O2 Automatycznie (psi)Gaz tnący: O2 Przepływ (cfh)Gaz osłonowy
Rozruch/cięcie (psi)
Gaz osłonowy
Rozruch/przepływ (cfh)
Napięcie łuku (V)Wysokość cięcia (cale)Wysokość początkowa (cale)Szybkość cięcia nad lustrem wody (cale/min)Szybkość cięcia pod lustrem wody (cale/min)Opóźnienie przy przebijaniu (s)Szerokość szczeliny (cale)
1/4 EPP 25 45 140 85 200 132 0.125 0.375 250 225 0.0 0.060
3/8 lub 25 45 140 85 200 138 0.125 0.375 155 140 0.2 0.085
1/2 ESP 25 45 140 85 200 140 0.125 0.375 121 110 0.2 0.090
5/8 200 25 45 140 85 200 147 0.135 0.500 100 90 0.0 0.098
3/4 25 45 140 85 200 151 0.140 0.500 76 70 0.2 0.095
1 25 45 140 85 200 154 0.140 0.500 50 45 0.2 0.100
1/4 260 25 40 120 18 250 130 0.135 0.375 245 221 0.0 0.095
3/8 25 40 120 18 250 134 0.135 0.375 180 162 0.0 0.105
1/2 25 40 120 18 250 135 0.140 0.500 145 131 0.2 0.115
5/8 25 40 120 18 250 138 0.150 0.500 115 104 0.2 0.125
3/4 25 40 120 18 250 142 0.220 0.500 90 81 0.2 0.135
1 25 40 120 18 250 150 0.416 0.625 65 59 0.4 0.150
1-1/4 25 40 120 18 250 162 0.416 0.625 45 41 0.8 0.155
1-1/2 25 40 120 18 250 168 0.416 0.625 35 32 1.2 0.160
1/2 360 25 48 140 22 250 132 0.135 0.500 162 146 0.2 0.135
5/8 25 48 140 22 250 134 0.135 0.500 140 126 0.3 0.140
3/4 25 48 140 22 250 135 0.135 0.500 120 108 0.3 0.145
1 25 48 140 22 250 147 0.250 0.625 80 72 0.5 0.153
1-1/4 25 48 140 22 250 150 0.250 0.625 55 50 0.6 0.200
1-1/2 25 48 140 22 250 153 0.250 0.625 38 35 0.7 0.220

Instrukcje montażu

Etap 1
Etap 1
Etap 2
Etap 2
Etap 3
Etap 3
Etapy 4 i 5
Etap 2

Gładką stroną w dół