Rzeczywiste koszty cięcia metalu

Dodano 29.12.2015
Opublikowane przez Hypertherm

Rzeczywisty koszt operacji cięcia możemy w pełni zrozumieć tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę produktywność systemu cięcia oraz koszt działania rozłożony w czasie.

Koszt materiałów eksploatacyjnych w funkcji czasu

Funkcja technologii materiałów eksploatacyjnych i działania systemu!
(= cena za zestaw X liczba zestawów zużywanych w miesiącu)

Koszt wymian materiałów eksploatacyjnych w funkcji czasu

(= liczba wymian w miesiącu X czas wymiany X stawka robocizny i kosztów ogólnych)

Koszt produkcji utraconej w wyniku wymian

(= godziny czasów przestojów w miesiącu X wartość produkcji na godzinę)

Koszt niższej produktywności, jakości i niespójności

  • Czas ponownej obróbki ścinków i krawędzi wynikający z niejednorodnej jakości cięcia
  • Utrata możliwości sprzedaży i możliwości biznesowych spowodowana niższą produktywnością i jakością
  • Czasy przestojów, awaryjna pomoc techniczna i uszkodzenia palników spowodowane niespójną jakością materiałów eksploatacyjnych i poważnymi usterkami
Dodano 29.12.2015
Opublikowane przez Hypertherm