Systemy PAC — problemy z rozruchem

Dodano 29.01.2016
Opublikowane przez Hypertherm

OSTRZEŻENIE: Konserwacja i naprawa systemu PAC powinna być wykonywana wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie rozwiązywania problemów w instalacjach elektrycznych. W systemach PAC jest wykorzystywane wysokie napięcie i prąd stały. Istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem.

Objaw

Palnik nie zapala łuku tnącego, gdy są spełnione wszystkie inne warunki prawidłowej pracy — dostarczone zasilanie, brak aktywacji blokad bezpieczeństwa i nieprawidłowego montażu części, wstępny przepływ gazu w palniku oraz palnik ustawiony w odległości transferu.

Kolejność operacji w typowym systemie PAC jest następująca: Sygnał rozpoczęcia cięcia jest wysyłany do zasilacza w celu doprowadzenia prądu do systemu. Otwiera się elektromagnes, który umożliwia przepływ gazu do palnika. Przekaźnik łuku pilota zwiera się, aktywując napięcie obwodu otwartego (OCV) między dyszą (+) a elektrodą (–). Iskra wysokiej częstotliwości (HF, high-frequency ) (patrz ilustracja 1) jest dostarczana do palnika przez generator wysokiego napięcia prądu zmiennego o wartości 3000–10 000 V. Generator wysokiej częstotliwości zwykle obejmuje transformator wysokiego napięcia, kondensatory, zespół iskry zapłonowej oraz cewkę.

Iskra wysokiej częstotliwości jonizuje gaz przepływający przez palnik, sprawiając, że zaczyna on przewodzić prąd. Zjonizowany gaz umożliwia przepływ prądu między elektrodą a dyszą. Natężenie prądu jest ograniczone do 20–40 A (prąd stały) przez rezystor pilota. Łuk jest wydmuchiwany przez otwór i przyczepia się do powierzchni dyszy, formując łuk pilota (patrz ilustracja 2).

Łuk pilota tworzy ścieżkę elektryczną do elementu obrabianego. Jeśli palnik znajduje się w odległości transferu, czyli zwykle 0,64–1,27 cm od materiału, łuk pilota jest przenoszony na płytę, gdyż jest ona podłączona do dodatniego zacisku obwodu prądu stałego oraz nie jest ograniczona rezystorem (patrz ilustracja 3). Obwód wykrywania prądu wykrywa transfer łuku, odłącza generator wysokiej częstotliwości i otwiera przekaźnik łuku pilota.

Zasadniczo do uformowania łuku pilota palnik potrzebuje trzech rzeczy: gazu plazmowego, zasilacza prądu stałego oraz generatora wysokich częstotliwości. Jeśli brakuje jakiegokolwiek składnika, palnik nie włączy się, nie przeniesie łuku i nie pozwoli ciąć.

 Ilustracja 1 — iskra wysokiej częstotliwości  

Ilustracja 1

Ilustracja 2 Ilustracja 3

 

Rozwiązywanie problemów z rozruchem

Gdy pojawiają się problemy z rozruchem, operator powinien najpierw ocenić łuk pilota. W tym celu należy unieść palnik kilka centymetrów nad materiałem, aby zapewnić sobie dobry widok. Następnie należy zapalić palnik. Po kilku sekundach przepływu gazu palnik powinien uformować łuk pilota. Prawidłowy łuk pilota powinien utrzymywać się w powietrzu przez kilka sekund. Wygląda jak łuk o jasnym biało-niebieskim kolorze, który wystaje 0,64–1,27 cm poza końcówkę dyszy. Łuk nie powinien pryskać, dławić się ani wydawać prychających dźwięków. Powinien był gładki i stabilny. Łuk pilota należy przetestować kilkakrotnie w powietrzu, aby sprawdzić, czy za każdym razem zachowuje się tak samo.

 

Problem 1: Trudny rozruch

Jeśli łuk pilota pryska i dławi się, ale zapala się od razu, problem może tkwić w trudnym rozruchu. Trudny rozruch występuje, gdy generator HF ma trudność w przekroczeniu bariery wysokiego ciśnienia między elektrodą a dyszą. Może to być powodowane niedostatecznie dużą częstotliwością albo nadmiernym ciśnieniem gazu. Poniżej przedstawiono cztery czynności rozwiązywania problemu z trudnym rozruchem.

Sprawdź ciśnienie i natężenie przepływu gazu. Ustawienia natężenia przepływu i ciśnienia gazu plazmowego nie powinny przekraczać zalecanych ustawień fabrycznych. Nadmierne ciśnienie w komorze plazmy utrudnia przeskoczenie iskry HF w szczelinie świecy, przez co łuk pilota zostaje całkiem wypalony, zanim zdąży się uformować. Przyczyną większości problemów trudnego rozruchu jest wysokie ciśnienie gazu. Niestety jest to przyczyna często pomijana. Nadgorliwy serwisant może wymienić wszystkie komponenty obwodu pilota i dopiero na końcu zorientować się, że ustawione ciśnienie powietrza jest za wysokie.

Oczyść węże i przewody dostarczające gaz i zasilanie do palnika oraz sprawdź, czy nie są uszkodzone ani za luźno podłączone. Jeśli ekran jest pokryty brudem, pyłem metalicznym lub wilgocią, energia wysokiej częstotliwości będzie rozpraszana. Przedmuchaj przewody powietrzem lub przetrzyj je czystą szmatką. Dopilnuj, aby przewody nie były pozwijane w pętle, gdyż jest to przyczyną powstawania nadmiernej induktancji. Odizoluj przewody od maszyny tnącej.

Skontroluj, oczyść i sprawdź przerwę w zespole świecy zapłonowej. Wysoka częstotliwość z generatora wysokiego napięcia jest zwykle wysyłana do kondensatorów, które rozładowują się, przekazując ładunek do zespołu świecy zapłonowej. W miarę upływu czasu elektrody świecy zużywają się lub zostają zanieczyszczone pyłem metalicznym i brudem. Elektrody należy czyścić oraz regulować ich przerwę zgodnie z zaleceniami producenta. Zależnie od systemu przerwa powinna wynosić od 0,38 mm do 0,76 mm.

Jeśli palnik jest chłodzony cieczą, sprawdź rezystywność płynu chłodzącego. W większości systemów powinna ona być niższa niż 10 kiloomów/cm lub 10 mikroomów.

 

Problem 2: Słaba, niebieska iskra na palniku

Jeśli na palniku jest obecna widoczna iskra, jednak ma ona niebieski kolor i jest podobna to iskry w zespole świecy zapłonowej, do łuku pilota dociera wysoka częstotliwość, ale brakuje składnika prądu stałego. Najbardziej prawdopodobną przyczyną utraty prądu stałego w łuku pilota są zużyte styki, usterka cewki przekaźnika łuku pilota albo uszkodzony rezystor pilota.

 

Problem 3: Na świecy zapłonowej nie pojawia się iskra

Brak zasilania prądem zmiennym w generatorze wysokiego napięcia, uszkodzony generator wysokiego napięcia, uszkodzone kondensatory, zwarcie lub uszkodzenie zespołu świecy zapłonowej.

 

Problem 4:

Brak iskry na palniku, iskra na świecy, bardzo utrudniony rozruch — patrz problem 1; zwarcie lub rozwarcie przewodu palnika, zwarcie lub rozwarcie w korpusie palnika.

Dodano 29.01.2016
Opublikowane przez Hypertherm