Konserwacja systemów PAC

Dodano 02.02.2016
Opublikowane przez Hypertherm

Prawo Murphy'ego mówi, ze system do cięcia plazmowego ulegnie awarii wtedy, gdy będzie najbardziej potrzebny, czyli zwykle podczas operacji cięcia dużej płyty. Czas przestoju pracującego pod pełnym obciążeniem systemu cięcia plazmowego wynosi 200 USD na godzinę.

Wiele warsztatów nie prowadzi regularnej i zaplanowanej konserwacji profilaktycznej swoich systemów cięcia plazmą. Po kilku miesiącach zaniedbań system nie nadaje się do dalszego użytku. Części mechaniczne ulegają przedwczesnemu zużyciu, powodując szarpany ruch maszyny. Może to skutkować słabą jakością cięcia, zwłaszcza przy większych szybkościach cięcia, oraz produkowaniem części wykraczających poza tolerancję specyfikacji. Gdy komponenty systemu zawiodą, rozwiązanie problemu i naprawa mogą zająć kilka dni.

 

Ilustracja systemu PACOczyścić komponenty systemu — szyny, koła zębate, stojaki itp. Wypoziomować i wyrównać szyny. Wyrównać i wyregulować koła zębate i łożyska. Sprawdzić prostopadłe ustawienie palnika względem stołu i elementu obrabianego. Sprawdzić wyłączniki krańcowe, które są wymagane do prawidłowego działania i zagwarantowania ochrony operatora oraz ochrony przed uszkodzeniem systemu. Wyregulować sterowniki i silniki napędów.

 

 

Poniżej przedstawiamy listę kontrolną, która stanowi dobry punkt wyjścia programu konserwacji profilaktycznej.

 • Wyczyścić korpus palnika
  Zdemontować części palnika i obejrzeć jego wnętrze. Szukać objawów mechanicznego uszkodzenia gwintów. Oczyścić wnętrze palnika bawełnianym wacikiem oraz środkiem do czyszczenia styków elektrycznych. Odłączyć palnik od rury montażowej i wsunąć rurę z powrotem, aby odsłonić mocowania przewodów palnika. Sprawdzić, czy na połączeniach nie ma nieszczelności. Wydmuchać wszelki nagromadzony pył metaliczny.

 • Wyczyścić przewody palnika
  Wyczyścić lub wydmuchać przewody palnika na całej długości, aby usunąć nagromadzony brud i pył metaliczny. Pył metaliczny może powodować rozproszenie wysokiego napięcia wymaganego do aktywacji łuku plazmowego. Sprawdzić, czy węże nie są powyginane ani zużyte, czy nie ma odsłoniętych przewodów, pękniętych mocowań oraz innych uszkodzeń. Sprawdzić, czy ekranowanie wysokiej częstotliwości jest prawidłowo podłączone do masy.

 • Wyczyścić zasilacz
  Wydmuchać wszelki nagromadzony pył metaliczny za pomocą czystego, suchego powietrza zakładowego. Pył metaliczny może uszkodzić komponenty zasilacza, szczególnie płytki drukowane. Z powodu nagromadzenia zbyt dużej ilości pyłu metalicznego mogą również nieprawidłowo działać styczniki, przekaźniki i świece zapłonowe. Sprawdzić filtry powietrza w obudowie zasilacza. Wymienić w razie potrzeby.

 • Sprawdzić komponenty układu chłodzenia palnika
  W palnikach chłodzonych cieczą sprawdzić strumień płynu chłodzącego w zbiorniku, szukając uwięzionego powietrza oraz zmniejszonego przepływu. Upewnić się, że natężenie przepływu powrotnego spełnia wymogi specyfikacji. Sprawdzić, czy zawory szybkości przepływu na linii powrotnej działają prawidłowo — niedostateczny przepływ płynu chłodzącego może doprowadzić do przegrzania palnika. Sprawdzić filtry płynu chłodzącego i sitka pompy i oczyścić lub wymienić w razie potrzeby. Sprawdzić rezystywność płynu chłodzącego za pomocą miernika przewodnictwa, jeśli jest dostępny. W przypadku większości systemów rezystywność nie powinna przekraczać 10 mikroomów. Wymieniać płyn chłodzący co 6 miesięcy.

 • Sprawdzić jakość wody
  W palnikach z wtryskiem wody szczególnie ważna jest jakość wody. Twardość wody nie powinna przekraczać 8,5 ppm (cząstek na milion). Gdy woda jest twarda, na dyszach osadzają się składniki mineralne zmniejszające ich trwałość. Jeśli to konieczne, należy używać dostępnego w sprzedaży środka zmiękczającego wodę. Równie ważna jest jakość wody na stołach wodnych. Jeśli woda w stole jest bardzo zanieczyszczona szlaką i pyłem metalicznym, mogą występować trudności z rozruchem palnika plazmowego. Może również dojść do osadzania się rdzy na ciętych elementach.

 • Sprawdzić gaz plazmowy
  Jakość gazu ma krytyczne znaczenie pod względem utrzymania dobrej jakości cięcia i odpowiedniej trwałości części eksploatacyjnych. Aby sprawdzić jakość powietrza, należy przytrzymać czysty ręcznik papierowy pod palnikiem i włączyć przepływ powietrza w systemie w trybie testowym. Należy szukać na ręczniku śladów wody, mgły olejowej i cząstek stałych. Raz w tygodniu sprawdzać filtry. Opróżniać odstojniki, gdy zgromadzi się w nich woda.

 • Czyścić komponenty systemu— szyny, koła zębate, stojaki itp.
  Stosować środki do usuwania smaru oraz podkładki ścierne do usuwania smaru, brudu i pyłu metalicznego. Smarować koła zębate smarem suchym, takim jak proszek grafitowy. Jeśli łożyska są wyposażone w złączki smarowe, smarować je. Nie smarować sekcji szyny — do smaru przywierają zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do nadmiernego zużycia.

 • Wypoziomować i wyrównać szyny
  Sprawdzić połączenia, w których sekcje szyny stykają się z fragmentami stalowych narzędzi lub innych precyzyjnych krawędzi prostych, szukając błędnego wyrównania. Prawidłowe wyrównanie szyny zapobiega nadmiernemu obciążaniu silników napędowych. Odległość między szynami powinna być stała na całej długości systemu.

 • Wyrównać i wyregulować koła zębate i łożyska
  Koła zębate nie powinny wystawać nad szynę ani poniżej szyny. Prawidłowo wyrównać koło zębate, tak aby nie było luzu między kołem a stojakami. Przeprowadzić regulacje szyny i napędów ruchu poprzecznego. Powinien być minimalny luz między łożyskami wyrównującymi a szyną lub powierzchnią szyny poprzecznej. Te łożyska są zwykle zamontowane na elemencie odśrodkowym. Regulować do chwili, gdy między łożyskiem a powierzchnią szyny nie będzie zauważalnego prześwitu. Nie dokręcać zbyt mocno. Przy odłączonych kołach zębatych napędu przetoczyć belkę w poprzek szyn, aby sprawdzić zamocowanie. Wyregulować odpowiednio tak, aby belka toczyła się swobodnie przy minimalnych drganiach i małym oporze.

 • Sprawdzić prostopadłe ustawienie palnika względem stołu i elementu obrabianego.
   Kolizje mogą przestawić palnik, sprawiając, że nie będzie już ustawiony prostopadle do elementu obrabianego.

 • Sprawdzić urządzenie mocujące palnik
  Może ono powodować drgania skutkujące pofalowanym cięciem.

 • Sprawdzić wyłączniki krańcowe, które są wymagane do prawidłowego działania i zagwarantowania ochrony operatora oraz ochrony przed uszkodzeniem systemu. Przesunąć maszynę do każdego wyłącznika w celu przetestowania. Upewnić się, że system zatrzymuje pracę w momencie aktywacji wyłącznika. Sprawdzić ograniczniki mechaniczne, aby mieć pewność, że ich stan roboczy jest prawidłowy.

 • Wyregulować sterowniki i silniki napędów
  Regulacja silników napędów może być konieczna, gdy silniki nie pracują synchronicznie. Palnik może wtedy nie cofać się do pozycji wyjściowej oraz mogą występować niedokładności cięcia, szczególnie przy złożonych ruchach angażujących silniki obu osi (x i y). W celu uzyskania prawidłowego pozycjonowania palnika szybkość pracy obu osi musi być taka sama. Należy także zminimalizować dryfowanie silnika. Ponieważ regulacja zależy od systemu, szczegółowe informacje można uzyskać w podręczniku systemu lub u autoryzowanego przedstawiciela.
Dodano 02.02.2016
Opublikowane przez Hypertherm