Oryginalny zasilacz

Wyświetl część zamienną

System plazmowy Powermax105

Produkcja 105-amperowego zasilacza plazmy Powermax105® zostanie zakończona w grudniu 2021 roku. Od tego momentu zasilacz nie będzie już sprzedawany przez firmę Hypertherm. Nadal produkujemy oryginalne palniki, palniki zamienne, materiały eksploatacyjne i części serwisowe. Zachęcamy do zapoznania się z tematem „Palniki i materiały eksploatacyjne” w celu zasięgnięcia dalszych informacji o opcjach modernizacji.

Dział pomocy technicznej firmy Hypertherm nadal wspiera ten model.

Wyświetl powiązane numery części

 

Informacje o systemie

Cykl życia produktu

Odnośne numery części zasilaczy:

059390, 059391, 059392, 059430, 059431, 059432, 059433, 059393, 059410, 059411, 059412, 059370, 059371

Odnośne numery części systemów:

059374, 059375, 059376, 059377, 059378, 059379, 059380, 059381, 059382, 059383, 059384, 059385, 059386, 059387, 059394, 059395, 059396, 059397, 059398, 059399, 059400, 059401, 059402, 059403, 059404, 059406, 059407, 059414, 059415, 059416, 059417, 059418, 059419, 059420, 059421, 059422, 059423, 059424, 059426, 059427, 059434, 059435, 059436, 059437, 059438, 059439, 059440, 059441, 059442, 059443, 059444, 059446, 059447, 059448, 059449, 059450, 059451, 059485, 059604, 059714

Dostępność
Zasilacz
Oryginalny palnik
Części serwisowe
Materiały eksploatacyjne
Pomoc techniczna

Specyfikacje

Napięcia wejścia CSA 200–600 V, 3 fazy, 50/60 Hz
CE 400 V, 3 fazy, 50/60 Hz
200–400 V, 3 faza, 50/60 Hz
CCC 380 V, 3 fazy, 50/60 Hz
Prąd wejściowy przy 16,8 kW 200/208/240/380/400/480/600 V, 58/56/49/28/25/22 A
Prąd wyjściowy 30–105 A
Znamionowe napięcie wyjściowe 160 V DC
Cykl pracy przy 40°C 80% przy 105 A
Napięcie obwodu otwartego (OCV)
  • 200–600 V CSA: 300 V DC
  • 380 V CCC i 230–400 V CE: 288 V DC
  • 400 V CE: 292 V DC
Wymiary z rękojeściami 592 x 274 x 508 mm (gł. x szer. x wys.)
Masa z palnikiem 7,6 m
  • 200–600 V CSA: 45 kg
  • 380 V CCC / 400 V CE: 41 kg
  • 230–400 V CE: 45 kg
Zasilanie gazem Czyste, suche powietrze bezolejowe lub azot
Zalecana szybkość przepływu
gazu wlotowego / ciśnienie
Cięcie: 217 l/min przy 5,9 bara
Żłobienie: 227 l/min przy 4,8 bara
Długość wejściowego kabla zasilającego 3 m *
Typ zasilacza Inwertor — IGBT (tranzystor bipolarny z izolowaną bramką)
Wymagana moc znamionowa napędu 30 kW przy pełnym natężeniu prądu 105 A
Zgodność z normami Certyfikat CSA do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin.
CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr. i Serbska — do użytku w Europie, Australii, Białorusi, Kazachstanie, Rosji, Serbii i Ukrainie oraz w innych dopuszczonych krajach.
Certyfikat CCC do użytku w Chinach.
Gwarancja Zasilacze są objęte gwarancją trzyletnią, a palniki — roczną.

*Brak kabla zasilającego w niektórych modelach CCC.

Działanie przy zasilaniu z generatora silnikowego

Moc znamionowa silnika Prąd wyjściowy układu Wydajność (rozciągliwość łuku)
30 kW 105 A Pełna
22,5 kW 105 A Ograniczona
22,5 kW 85 A Pełna
15 kW 85 A Ograniczona
15 kW 65 A Ograniczona

Wydajność

Wydajność Grubość Szybkość cięcia
 

Cięcie

Zalecana 32 mm 500 mm/min
  38 mm 250 mm/min
Odcięcie (cięcie ręczne) 50 mm 125 mm/min
Przebicie * 22 mm  

* Wydajność przebijania dotyczy zastosowania ręcznego lub z automatycznym sterowaniem wysokością palnika

Wydajność Współczynnik usuwania metalu Profil rowka
 

Żłobienie

Typowe żłobienie 9,8 kg/godz. 6,4 x 7,4 mm (gł. x szer.)

Wykres cięcia produkcyjnego

Materiał Grubość Natężenie prądu Produkcyjna szybkość cięcia *
cale mm A cale/min mm/min
Stal miękka 1/4 6 105 192 5090
3/8 8 105 116 3870
1/2 12 105 76 2060
3/4 20 105 40 940
Stal nierdzewna 1/4 6 105 224 6000
3/8 8 105 112 4210
1/2 12 105 68 1860
3/4 20 105 34 810
Aluminium 1/4 6 105 265 7090
1/2 12 105 91 2450
3/4 20 105 50 1190

*Produkcyjne szybkości cięcia uzyskano na podstawie prób przeprowadzonych w laboratoriach firmy Hypertherm.

Szybkości produkcyjne są równe ok. 80% szybkości maksymalnych. Uzyskanie optymalnej jakości cięcia może wymagać dobierania różnych szybkości cięcia w zależności od zastosowania. Więcej szczegółów można znaleźć w podręczniku operatora.

Zasoby

Podręczniki i dokumenty
Szkolenie
 

Palniki i materiały eksploatacyjne

 
Palnik Duramax z adapterem do wkładów

Zmodernizuj swój system i korzystaj z nowej platformy materiałów eksploatacyjnych!

Materiały eksploatacyjne w postaci wkładów Hypertherm stanowią rewolucję względem standardowych materiałów eksploatacyjnych do systemów plazmy powietrznej. Każdy jednoczęściowy wkład jest zoptymalizowany pod kątem konkretnego procesu i natężenia prądu, aby zapewnić wydajność i jednocześnie znacznie uprościć budowę części niezbędnych do cięcia lub żłobienia plazmą.

 

Opcje palników i przewodów

Opcje palników Duramax

(Numery części palników Duramax Hyamp, w tym palników długich, patrz Powermax125®)

  Palniki ręczne Palniki zmechanizowane Palniki zrobotyzowane
Długość kabla 75° 15° 180° Mały 180° 45° 90° 180°
4,5 m     059476 059481      
7,6 m 059473 059470 059477 059482 059464 059465 059466
10,7 m     059478 059483      
15,2 m 059474 059471 059479 059484      
22,8 m 059475 059472 059480        

Opcje kabli i przewodów

  Przewody robocze Kable sterujące
Długość kabla Zacisk ręczny Zacisk typu C Zacisk pierścieniowy Zdalny włącznik CNC, złącze widełkowe, dzielone napięcie CNC, złącze widełkowe, bez dzielonego napięcia CNC, złącze Dsub, dzielone napięcie Szeregowy RS-485, niezakończony Szeregowy RS-485, Dsub
7,6 m 223254 223287 223284 128650 228350 023206 223048 223236 223239
15,2 m 223255 223288 223285 128651 228351 023279 123896 223237 223240
22,8 m 223256 223289 223286 128652          

Wkład Hypertherm i modyfikacja za pomocą adaptera

Adapter do wkładów

Adapter do wkładów palnika to opcjonalna modyfikacja, która umożliwia przejście ze standardowych materiałów eksploatacyjnych na materiały eksploatacyjne nowej generacji firmy Hypertherm. Adapter do palnika umożliwia korzystanie z materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów użytkownikom następujących systemów i palników.

Adapter do wkładów Hypertherm

System

Typ palnika

Numer części adaptera

Powermax45® XP

Palnik ręczny, zmechanizowany i zrobotyzowany Duramax® Lock

428951

Powermax65®

Palnik ręczny, zmechanizowany i zrobotyzowany Duramax

Powermax85®

Powermax105®

Cięcie ciągnięte i FineCut® w przypadku palników ręcznych

Wkłady Hypertherm

Wkłady Hypertherm

Proces

Wkład

105 A

428937

85 A

428935

65 A

428931

45 A

428927

Cięcie ciągnięte / FineCut

428928

Zastępuje ten zespół elementów

Osłona

Nasadka

Dysza

Elektroda

Pierścień zawirowujący

220992

220854

 220990

220842

220994

220818

220816

 

220819

220857

220941

 

220931

220930

220947

Zmechanizowane i FineCut® w przypadku palników zmechanizowanych

Zmechanizowane i FineCut w przypadku palników zmechanizowanych

Jeśli jest wymagane odsunięcie, wkłady do obróbki zmechanizowanej można stosować w palnikach ręcznych.

Wkłady Hypertherm

Proces

Wkład

105 A

428936

85 A

428934

65 A

428930

45 A

428925

Cięcie zmechanizowane / FineCut

428926

Zestaw pierścienia omowego

428895

(zawiera 3 pierścienie omowe nr 420580)

Zastępuje ten zespół elementów

Osłona

Nasadka

Dysza

Elektroda

Pierścień zawirowujący

220993

220854 lub 220953 (omowy)

 220990

220842 lub 220777
(CopperPlus®)

220994

220817
220955
(Deflektor)

220816

 

220819

220857

220941

 

220948 lub 220955
(Deflektor)

220930

220947

Żłobienie z maksymalnym usuwaniem i maksymalną kontrolą

Żłobienie z maksymalnym usuwaniem i maksymalną kontrolą

Wkłady Hypertherm

Proces

Wkład

Żłobienie z maksymalnym usuwaniem 105 A

428938

Żłobienie z maksymalnym usuwaniem 45–85 A

428932

Żłobienie z maksymalną kontrolą 105 A

428939

Żłobienie z maksymalną kontrolą 45–85 A

428933

Zastępuje ten zespół elementów

Osłona

Nasadka

Dysza

Elektroda

Pierścień zawirowujący

220798

220854

 220991

220842

220994

220797

220857

420480

220991

220994

220797

220857

Standardowe materiały eksploatacyjne

Powiązane modyfikacje

Powiązane przedmioty