XPR 预防性维护套件(带冷却剂)

部件号:#428640

此 XPR 割炬和过滤器维护套件(带冷却剂)专为 XPR™ 等离子切割系统而设计,其中包含让您的割炬和冷却系统保持最佳状态运行所需的所有必备零部件。

 

套装信息

订购信息

访问何处购买页面寻找合作伙伴,如需进一步的帮助,请直接与海宝联系

系统 套件部件号 部件号 说明 数量

XPR300™ (200 V ~ 240 V)、(380 V ~ 600 V)

XPR170™ (200 V ~ 240 V)、(380 V ~ 600 V)

过滤器/割炬重新组装套件,带冷却剂 428640 026009 O 形圈 8
    027055 硅胶 1
    027005 滤水器 1
    044028 O 形圈 2
    058224 O 形圈 1
    108094 接头 1
   

220161

弹头式插头 3
    420368 水管 1
    011110 过滤器 1
   

028872

冷却剂 4
 

我们能为您做点什么?