Kontroler wysokości palnika ArcGlide

W tradycyjnym sterowaniu wysokością palnika w celu zapewnienia prawidłowej wysokości cięcia jest wymagana okresowa regulacja napięcia łuku przez operatora. Aby zapewnić prawidłową wysokość palnika przez cały okres trwałości materiałów eksploatacyjnych i bez ingerencji operatora, kontroler wysokości palnika ArcGlide® THC nieprzerwanie próbkuje oraz automatycznie reguluje napięcie łuku, wykorzystując do tego celu własnościowe technologie firmy Hypertherm.

Efekt: optymalna jakość cięcia, większa produktywność i niższe koszty eksploatacji w zastosowaniach cięcia plazmowego, również z wykorzystaniem technologii True Hole® w instalacjach plazmowych HyPerformance® HPRXD®. Kontroler ArcGlide THC jest oferowany zarówno w konfiguracjach zintegrowanych z systemami CNC (komunikacja przy użyciu protokołu Hypernet®), jak i samodzielnymi.

 

Informacje o systemie

Korzyści

Lepsza produktywność

  • Technologia Rapid Part™ minimalizuje czas cyklu cięcie-cięcie, znacznie zwiększając liczbę części produkowanych w ciągu godziny
  • Zautomatyzowane wykrywanie wysokości początkowej (IHS, Initial Height Sense) bez ryzyka uszkodzenia minimalizuje czas, w jakim palnik odnajduje płytę; W zależności od geometrii części i charakterystyki płyty, jeśli to możliwe, etap wykrywania wysokości początkowej jest automatycznie pomijany
  • Szybki ruch wzdłuż osi Z na automatycznie wybraną wysokość wycofania minimalizuje czas cofania palnika

 

Liczba części — kołnierz 203 mm (patrz wykres)


Niższe koszty eksploatacji

  • Optymalna trwałość materiałów eksploatacyjnych i najwyższa jakość cięcia dzięki sterowaniu i próbkowaniu napięcia łuku
  • Najwyższy poziom wytrzymałości elementów mechanicznych gwarantujący doskonałą niezawodność, popartą dwuletnią gwarancją
  • Interfejs Hypernet® upraszczający obsługę i skracający czas instalacji

 

Liczba rozruchów zestawu materiałów eksploatacyjnych z odchyleniem od prawidłowej wysokości cięcia mniejszym niż 0,25 mm, bez ingerencji operatora (130 A) 12 mm, stal miękka (patrz tabela)


Specyfikacje

Zgodność z normami CE, CSA, GOST-R
Zakres temperatur Od –10°C do +40°C w otoczeniu
Wilgotność 95% wilgotności względnej
Wymiary Podnośnik: 127 x 151 x 743 mm
Interfejs HMI: 298 x 131 x 118 mm
Moduł sterujący: 359 x 157 x 206 mm
Zespół mocowania palnika / ochrony przed zderzeniem 11,4 kg magnetyczne (zalecane)
4,5 kg magnetyczne
Pneumatyczny
Opcje mocowania palnika: 51 mm, 44 mm i 35 mm
Szybkość przesuwu 15 240 mm/min
Udźwig 11,4 kg
Gwarancja Standardowa gwarancja dwuletnia
Protokół komunikacji Hypernet® do CNC
Ukryte przewody lub system Hypernet do systemu plazmowego
Napięcie Interfejs HMI — 115/230 V przy 50/60 Hz
Moduł sterujący — 115/230 V przy 50/60 Hz
Długość suwu podnośnika 241 mm
Rodzaje stołów Stół wodny o opadowym kierunku przepływu
Obsługa wysokiego natężenia prądu
System plazmowy 1–4
Protokół komunikacji z modułem Hypernet — Hypernet do systemu CNC/HMI z modułem Hypernet lub ukryte przewody do systemu plazmowego
bez modułu Hypernet — Hypernet do interfejsu HMI lub połączenie szeregowe RS-422 do systemu CNC i ukryte przewody do systemu plazmowego

Informacje o kupowaniu

Odwiedź naszą stronę z informacjami o miejscach sprzedaży, aby znaleźć potencjalnego partnera, lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą Hypertherm, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy.

Zasoby

Podręczniki i dokumenty
Szkolenie

Galeria multimediów

  • 203 mm kołnierz (8")