Kullanım koşulları

Burada belirtilen kullanım hükümleri ve koşulları (“Kullanım Koşulları”) Hypertherm, Inc. (“Hypertherm”) tarafından sağlanan (Hypertherm metin içinde “biz”, “bize” ve “tarafımız” olarak da anılabilir) sınırlandırma olmaksızın ana sayfayı, giriş sayfasını ve üst düzey alan adı altındaki diğer tüm sayfaları ve web sitesi üzerindeki tüm içerikleri (“Site”) kapsayan www.hypertherm.com web sitesinin kullanımını düzenlemektedir. “Kullanım Koşulları”, Sitenin Gizlilik Politikasını da içerecektir. Kullanım Koşullarında, Sitede yaptığımız değişiklikleri yayınlayarak zaman zaman size öncesinde haber vermeden değişiklikler yapabiliriz. Siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarını onaylar ve kabul edersiniz ve bu Kullanım Koşullarında yapılmış olan herhangi bir değişiklik sonrasında siteyi kullanarak Kullanım Koşullarında yapılan değişikliklerin sizin için bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Siteye erişmeyin ya da Siteyi başka bir şekilde kullanmayın.

Site kullanımı için yaş gerekliliği

Site sadece 18 yaşında ve daha büyük kişiler tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Patentli mülkiyet hakları.

Sitede görünen herhangi bir ticari markanın ve/veya hizmet markasının sahibi ve/veya yetkili kullanıcısı ve (aksi belirtilmediği müddetçe) Sitenin, Sitede görünen bilgi, içerik, görsel, grafik, metin, kılavuz, bülten, materyal ve diğer öğelerin “Materyaller”) ve tüm bu Materyallerin seçimi, derlenmesi, düzenlenmesi ve sunulmasına ve Sitenin genel tasarımında telif hakları sahibi veya lisans vereni Hypertherm’dir. (hizmet markalarını ve ticari markaları girin) ve aşağıdaki logolar: (logoları girin) Hypertherm’in ticari markalarıdır. Sitede kullanılan tüm diğer ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ilgili sahiplerinin ticari karmaları, hizmet markaları veya logolarıdır. Ticari markalarımıza, hizmet markalarımıza, diğer telif hakkı içeren materyallere veya fikri mülkiyet hakkı içeren materyallere (hiçbir sınırlandırma olmaksızın Materyallere), bunları Siteye dahil ederek veya sizin Siteye erişiminize izin vererek size veya başka herhangi bir kullanıcıya lisans vermiş olmayız. Sitenin bizim tarafımızdan yetki verilmeden herhangi bir ticari kullanımı kesinlikle yasaktır. Site ve Materyal kişisel kullanımınıza yöneliktir ve Site, Hypertherm veya ilgili sahibi tarafından izin verilmediği müddetçe Sitedeki herhangi bir Materyali çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, iletemez (televizyonda yayınlamak dahil), dağıtamaz, uyarlayamaz, bağlantılandıramaz veya kullanamaz, kopyalayamaz, indirmez veya kaydedemezsiniz. Ancak; (a) Hypertherm veya Materyalin ilgili sahibi tarafından aksi yönde yetki verilmediği müddetçe Materyali Sitede görünenden farklı bir hale getirecek değişiklikler yapmamak ve geçerli olabilecek herhangi bir koşula sadık kalmak, (b) baskısını alacağınız herhangi bir Materyalin üzerinde uygun telif hakkı işareti tasarımının yer aldığından emin olmak ve (c) Materyal üzerinde herhangi bir şekilde hak arayışı, iddiası veya temsilinde bulunmamak kaydıyla kurum içi veya kişisel kullanım, araştırma, çalışma veya kayıt tutma amaçlarıyla Sitedeki bilgilerin bir (1) kopyasının yazdırabilirsiniz.

Tekzip

Bu sitede yer alan Hypertherm ve ürünlerimiz hakkındaki bilgiler (aşağıda ele alındığı gibi ilgili ürün kılavuzları ve saha servis bültenleri hariç olmak üzere) genel bilgi, eğitim ve rehberlik vermek amaçlarıyla verilmiştir. Hypertherm, Materyallerin doğru ve yayınlandığı tarih itibarıyla güncel olması için çabalamakla birlikte Site ve kapsamındaki tüm Materyaller açık veya örtük herhangi türden bir garanti sunulmaksızın “olduğu gibi” sunulur. Yukarıda belirtilenlere sınırlandırma getirmeksizin, ne Hypertherm ne de Sitenin oluşturulmasına, üretilmesine, sürdürülmesine veya okuyucuya ulaştırılmasına dahil olan herhangi bir taraf, Sitenin veya Materyalin doğruluğu, tamlığı veya güncelliği, Sitenin kullanıcıların gereksinimlerini karşılayacağı, Siteye erişimin kesintisiz olacağı, Materyali size ileten Site veya sunucunun hata, bilgisayar kurdu, virüs veya diğer zararlı bileşenleri içermediği veya bu tür kusur veya hataların düzeltileceği konusunda herhangi bir taahhüt veya garanti vermez. Siteden indirilen Materyallerin virüs, bilgisayar kurdu veya diğer zararlı bileşenleri taşımadığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Siteyi kullanmanın tüm sorumluluğunu ve Sitenin kullanımından kaynaklanan tüm riskleri üstlenirsiniz. Materyaldeki hatalar, eksiklikler veya kusurlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Siteden memnun değilseniz tek çare Siteyi kullanmaya son vermektir.

Herhangi bir Hypertherm ürünüyle ilgili olarak talimatlar, bakım, kullanım amacı ve önlem bilgileri için geçerli operatör, servis veya kullanma kılavuzlarına bakmalısınız. Bu Sitedeki kılavuzlar ve saha servis bültenleri sadece kalifiye ve bazı durumlarda ruhsatlı bir teknisyen tarafından yerine getirilmesi gereken servis talimatlarını içerebilir. Ek olarak, bir plazma kesme ekipmanının operasyonu veya servisi güvenli bir şekilde ve ilgili ekipmanının kullanımı konusunda yeterli eğitim almış kişiler tarafından yapılmalıdır. Yanlış kurulum, sistemde veya ekipmanda değişiklik yapmanın veya orijinal olmayan diğer Hypertherm parçalarını kullanmanın yol açacağı hasarlar, Hypertherm garanti kapsamının dışında kalır. Hypertherm garantisi hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili ürünün operatör, servis veya kullanma kılavuzunda garanti bölümünü okuyun.

Bir Hypertherm kılavuzunu veya saha servis bültenini indirerek (hiçbir sınırlandırma olmaksızın kılavuzun garanti ve güvenlik bölümlerindeki kurallar ve kılavuzların veya saha servis bültenlerinin diğer kısımlarında yer alan tüm güvenlik uyarıları dahil olmak üzere) bunları okuduğunuzu ve içerlerindeki kuralları izlediğinizi kabul edersiniz.

Bağlantılar/onaylamalar

Siteden bağlantısına ulaştığınız web sitelerinde (“Bağlantılı Siteler”) sunulan bilgilerin doğruluğu veya kullanılabilirliği konusunda bizim hiçbir sorumluluk taşımadığımızı bilir ve kabul edersiniz. Bağlantılı Sitelere bağlantılar vermemiz, bu tür siteleri veya içeriklerini, bu tür siteler tarafından sunulan veya taahhüt edilen ürünleri, hizmetleri reklamları veya diğer materyalleri onayladığımız veya bunlarla ilişkili olduğumuz anlamına gelmez. Bu Bağlantılı Sitelere içerik hazırlamaz, içeriklerinde düzenleme yapmaz veya bu siteleri izlemeyiz. Bu tür Bağlantı Sitelerde yer alan herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımı veya bunlara güven duyulması sonucu veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı herhangi bir hasar veya kayıptan bizim sorumlu veya yükümlü olmadığımızı bilir ve kabul edersiniz. Yukarıda belirtilenlere sınırlandırma getirmeksizin, bu Sitede yer alan veya bu Siteden ulaşılan herhangi bir distribütör veya diğer tüccarların düzenlediği promosyonlara katılır veya bunlarla işlemler yaparsanız, Hypertherm’in, bunların sizin bilgilerinizi ele alma yolları ve distribütör veya tüccar ile aranızdaki işlemlerde geçerli olan hükümler ve koşullar dahil olmak üzere, bunlarla kurduğunuz etkileşimin parçası olmadığını ve aranızdaki etkileşimden sorumlu olmayacağını bilir ve kabul edersiniz.

Bizimle iletişim

Bize veya Siteye gönderilen tüm iletişimler (hiçbir sınırlandırma olmaksızın elektronik posta veya diğer yollarda gönderilen bilgiler de dahil olmak üzere) gizlilik esasına dayanmamaktadır ve Hypertherm’in özel mülkiyeti kabul edilecektir. Gizlilik Politikasında ortaya konan koşullar hariç olmak üzere Hypertherm’in bu tür iletişimleri size karşı hiçbir yükümlülük taşımadan çoğaltmaktan, yayınlamaktan veya başka herhangi bir amaçla kullanmaktan kaçınma mecburiyeti bulunmamaktadır. Hiçbir sınırlandırma olmaksızın bu tür içeriklerin gerçekliği veya doğruluğu dahil olmak üzere bize veya Siteye gönderdiğiniz tüm iletişimlerin içeriğinden siz sorumlu olursunuz.

Ürün bulunabilirliği

Materyaller sizin pazarınızda bulunmayan veya ülkenizdeki ilgili düzenleme kurumları tarafından onaylanmamış olan ürünleri ve hizmetleri açıklıyor veya bunlara yönlendirme yapıyor olabilir. Bu nedenle, hangi ürünlerin ve hizmetlerin sizin açınızdan bulunabilir olduğunu belirlemek için lütfen yetkili bir Hypertherm temsilcisi ile iletişime geçin.

Extranet

Hypertherm Xnet (“Extranet”) erişimi için bir kullanıcı adı ve parola gerekir. Bu sayfalar Extranet’e bağlıdır ve müşterilerimize sunduğumuz güvenli hizmetlere erişim sağlar. Extranet hesabınız varsa, Extranet parolanızı güvenlik amaçlarıyla düzenli olarak değiştirmenizi, parolayı belleğe almanızı ve yazılı olarak herhangi bir yerde tutmaktan kaçınmanızı öneririz. Extranet’i kullanmayı kabul ederek, parolanızı kullanarak bize gönderdiğiniz talimatlara uygun şekilde davranmamız için bize yetki verirsiniz ve bizim bu tür talimatlar doğrultusunda hareket etme (hiçbir sınırlandırma olmaksızın parolanızla/Extranet hesabınızla gerçekleştirdiğiniz satın alma emirlerini yerine getirmek dahil) hakkımız olur. Parolanızı ve verilerinizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Lütfen parolanızı hiç kimseye söylemeyin. İnternet parolanızın uygunsuz bir şekilde başka birinin eline geçtiğini düşünüyorsanız, başka birinin sizin izniniz olmadan sipariş verdiğine veya siparişinizi değiştirdiğine inanıyorsanız veya Extranet hesabınız üzerinden dolandırıcılık yapıldığından şüpheleniyorsanız lütfen bize bildirin.

Yükümlülüklerin sınırlandırılması/güvenceye alınması

Yasalar tarafından izin verildiği ölçüde Hypertherm hiçbir koşulda Siteyi ve/veya Materyali kullanmanız veya bunlara güven duymanız, Siteyi kullanamamanız veya parolalarınızı hesaplara yetki dışı erişime veya yetki dışı sipariş emirlerine neden olacak şekilde kullanmanız veya paylaşmanız sonucu ortaya çıkabilecek (dolaylı, rastlantısal, özel, cezalandırıcı veya tali kayıp veya hasarlar dahil olmak üzere) herhangi bir kayıp veya hasardan yükümlü veya sorumlu tutulamayacaktır. Hypertherm’i ve ana şirketlerini, şubelerini ve bağlı şirketlerini ve bunların ilgili pay sahiplerini, sahiplerini, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, acentelerini ve yüklenicilerini, Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek her türlü şikayet, yükümlülük, maliyet ve harcamalara karşı, makul seviyedeki avukatlık masrafları dahil olmak üzere savunmayı, hasarsız kılmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Bu bölümde “Hypertherm” tabiri Hypertherm, Inc. şirketini ve ana şirketi, şube veya bağlı şirketlerini ve bunları ilgili görevlileri, çalışanları, acenteler, iş ortakları, ortakları, danışmanları, tedarikçileri, distribütörleri, yüklenicileri, aracıları ve diğer temsilcilerini kapsamaktadır.

Diğer

Biz (veya satıcılarımız) Siteyi ABD’den denetlemekte ve işletmekteyiz. Sitedeki materyallerin diğer lokasyonlarda kullanım için uygun veya bulunabilir olduğunu taahhüt etmeyiz. Siteye diğer lokasyonlardan erişen kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirebilir ve yasaların izin verdiği ölçüde ve kapsamda, yerel yasalarla uyumdan kendileri sorumludur. Bu Kullanım Koşulları ve Siteyi kullanımınız, kanuni prensiplerdeki çakışmaya bakılmaksızın, New Hampshire Eyaleti kanunlarına göre yorumlanacaktır. Bu Kullanım Koşulları kapsamında veya Siteyi kullanımınız bağlamında herhangi bir dava açma hakkının uygun mahkemede başlatılmasını ve davaların görülmesini kabul edersiniz. New Hampshire Eyaleti Concord’da bulunan mahkemelerin özel ve münhasır yargı yetkilerine tabi olmayı kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını ya da hükmünü uygulamaması ya da icra etmemiş olmamız, bu hak ya da hükümden feragat ettiğimizi göstermez. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunursa, binaenaleyh taraflar mahkemenin bu hükümde yansıtıldığı şekilde tarafların niyetlerini dikkate almaya çalışmasına karar verir ve Kullanım Koşullarının diğer hükümleri tam olarak yürürlükte kalır. Burada açık bir şekilde ifade edilmemiş tüm haklar saklıdır. Bu, sizin ile Hypertherm arasındaki bu Kullanım Koşullarıyla ilgili anlaşmanın tamamını oluşturur ve bu Kullanım Koşulları yukarıda belirtildiği gibi sadece Hypertherm tarafından veya tarafınız ve Hypertherm tarafından imzalanarak değiştirilebilir.

Bize ulaşın

Kullanım koşullarımıza ilişkin herhangi bir soru ya da yorumunuz varsa, Müşteri destek ekibimize ulaşabilirsiniz.