Kullandığınız otomatik kesme yöntemi ne olursa olsun, bir fikri tamamlanmış bir nesne hâline getirme adımları aynıdır.

1. Adım:

Nesne için bilgisayarlaştırılmış üç boyutlu bir model veya iki boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) çizimi oluşturun

Üç boyutlu CAD yazılımı paketleri genelde parça modellemesi için kullanılır. Model basit bir parça veya montajın tamamı olabilir. Aynı parçayı iki boyutlu CAD çizim yazılımı kullanarak da çizebilirsiniz; her iki seçenek de otomatik kesim işlemi akışı için uygundur. Bu adımın çıkışı üç boyutlu bir ölçeklenmiş 3D modeli veya 2D parça dosyasıdır.

2. Adım:

3D modeli veya 2D CAD çizimini Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) yazılımınıza içe aktarın

CAM yazılımının ana işi, 1’inci Adımda oluşturulan 3D modeli veya CAD çizimini makinenin okuyabileceği kesim talimatlarına dönüştürmektir. Üretim işleminde kullanılan makine takımlarını kontrol eder ve parça programına dâhil edilecek hareket gerekliliklerini ve kesim parametrelerini oluşturur.

CAM yazılımının ilk sürümleri bir 2D CAD çizimine dayalı olarak parça kesen başlatma, durdurma ve hareket komutlarını üreten basit son işlemcilerdi. Günümüzün CAM yazılımı çalışma ortamındaki manuel görevleri otomatikleştirir, yazılımının genel hızını ve verimliliğini artırır ve dâhilî kalite kontrolü önlemlerini kullanır. İşlem uzmanlığı doğrudan parça programına yerleşik hâle getirildiğinden minimum operatör müdahalesiyle tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli sonuçlar üretir. Bu, “yuva” adı verilen, çalışma parçası üzerinde parça düzeninin kurulmasını da içerir. Bu şekilde hareket yolu ve kesim teknikleri optimize edilir.

3. Adım:

İçe aktarmış olduğunuz modelden veya çizimden bir kesme programı oluşturun.

İstenen şekil(ler) yerleştirildikten ve kesme talimatlarına (makineye talimat veren sayısal koda) dönüştürüldükten sonra bir parça programının çıkışı yapılabilir ve kesme için kaydedilebilir.

Basit programlar makineye ne zaman, nereye ve ne hızla hareket edeceğini söyler. Daha gelişmiş programlar, deneyimli bir operatörün yapabileceği şekilde, her işi optimize eden yerleşik bilgileri içerir. Yerleşik bilgiler CNC’nin akış hızını, basınç ayarlarını, giriş/çıkışların uzunluğunu ve zamanlamasını, kesimin yönünü, parçaların kesilme sırasını, yükseklik kontrolü komutlarını, kesim hızını ve diğer işlem parametrelerini otomatik olarak kontrol eder.

4. Adım:

Programı CNC’nize yükleyin ve kesimi başlatın

Bir Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) kesme makinesine bağlanır ve genelde bir İnsan Makine Arayüzüne (HMI) ve dâhilî işleme becerisine sahip olur. CNC’ler boyut ve karmaşıklık bakımından değişiklik gösterse de ünite tipik olarak sehpa sürücü motorlarına/amplifikatörlere, kesme takımına ve ilgili ekipmana hareket talimatlarını ve diğer ilgili talimatları sunar.

CNC yazılımı operatör konsolundan girişleri alır, parça programından talimatları okur ve bunların tümünü sinyaller göndermek suretiyle yürüterek kesme işleminin tamamını kontrol eder. CAM yazılımı önceden planlanabilecek her şeyi programlarken CNC yazılımı gerçek parça programını yürütür, hareket ve kesme sistemini hassas zamanlama ile koordine eder ve kesme ortamından alınan geri bildirimlere yanıtlar üretir.

CNC’nin ana girişleri parça programı, kesme sistemi, sehpa ve lifterden alınan geri bildirim sinyalleri ve operatör konsolu sviçleridir.

Hangi işlemi veya yöntemi kullanacağınızdan emin değil misiniz?

Faydalı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz:

CAD/CAM hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hypertherm Kesme Enstitüsü’ndeki “CAD/CAM’e Giriş” ücretsiz e-Eğitim kursunu alın

Daha fazlasını okuyun