Jako potencjalny klient masz do wyboru wiele opcji zakupu produktów Hypertherm, zwłaszcza w przypadku niektórych materiałów eksploatacyjnych i serii produktów Powermax, które są sprzedawane w wielu miejscach dystrybucji na całym świecie. Wybierając miejsce zakupu, należy rozważyć wiele czynników. Warto również pamiętać, że tylko od Ciebie zależy, jakimi priorytetami będziesz się kierować. Czynniki, które warto wziąć pod uwagę, wybierając miejsce zakupu produktów Hypertherm:

Dostępność produktu

Większość partnerów sprzedaży pośredniej ma w swojej ofercie jedynie część pełnej oferty firmy Hypertherm. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki rynku obsługiwanego przez partnera oraz od wymogów prawnych dotyczących określonego obszaru. Wymogi prawne w zakresie narzędzi do spawania i cięcia różnią się w poszczególnych krajach, a klienci muszą mieć pewność, że wybrany przez nich partner sprzedaży pośredniej oferuje produkt w konfiguracji odpowiedniej do wybranego rynku. W krajach Unii Europejskiej produkty muszą być oznaczone znakiem certyfikacji „CE”. Produkty Hypertherm ze znakiem CE są dostępne WYŁĄCZNIE w krajach, w których jest wymagany certyfikat CE.

Lokalne magazynowanie i dostawa

Czy partner sprzedaży pośredniej ma wymagany produkt Hypertherm — jak również związane z nim materiały eksploatacyjne i części serwisowe — dostępny do natychmiastowego odbioru z magazynu lub do natychmiastowej wysyłki, czy produkt musi być dostarczony na zamówienie z centralnego magazynu.

Cena

Autoryzowani partnerzy sprzedaży pośredniej ustalają własne ceny sprzedaży produktów Hypertherm. Ceny różnią się z powodu takich różnych czynników, jak:

  • Model biznesowy sprzedawcy (Czy sprzedawca ma sklep, w którym magazynuje i prezentuje produkt? Czy zatrudnia sprzedawców odwiedzających klientów? Czy sprzedawca działa tylko w sieci?)
  • Lokalizacja sprzedawcy
  • Koszty dostawy
  • Opłaty importowe, cło, podatek VAT i inne obowiązujące podatki
  • Kursy wymiany walut
  • Inwestycje sprzedawcy w obsługę klienta i pomoc techniczną
  • Oferowane warunki płatności

Każdy z wymienionych czynników skrywa koszty, jak również korzyści, które zwykle znajdują odzwierciedlenie w cenie sprzedaży.

Fachowa pomoc przedsprzedażna

Większość partnerów sprzedaży pośredniej firmy Hypertherm zatrudnia zespół pracowników mających dużą wiedzę na temat możliwości i działania produktów Hypertherm oraz specjalizujących się w skutecznym poznawaniu indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów. Tacy sprzedawcy mogą pomóc klientom w wyborze produktu Hypertherm, który najlepiej spełnia ich wymagania. Większość partnerów sprzedaży pośredniej może zaprezentować produkt w salonie wystawowym lub na miejscu u klienta.

Szkolenia, obsługa klienta i wsparcie gwarancyjne udzielane po sprzedaży

Większość klientów wymaga pewnej obsługi i pomocy posprzedażowej, która obejmuje zarówno serwis prewencyjny, dodatkowe szkolenia dla nowych operatorów, jak również natychmiastowy dostęp do materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych. Różni partnerzy sprzedaży pośredniej oferują różne poziomy obsługi i pomocy posprzedażnej.

Mimo że gwarancja firmy Hypertherm obowiązuje niezależnie od miejsca zakupu produktu Hypertherm, partnerzy sprzedaży pośredniej są zobowiązani do zapewniania bezpłatnych usług gwarancyjnych jedynie w przypadku produktów, które faktycznie sprzedali.

Dystrybutor autoryzowany i nieautoryzowany — porównanie

Produkty Hypertherm powinny być kupowane wyłącznie od autoryzowanych partnerów sprzedaży pośredniej firmy Hypertherm. Nieautoryzowani sprzedawcy produktów Hypertherm nie mają zapewnionych szkoleń z zakresu sprzedaży i obsługi. Nieautoryzowani sprzedawcy nie mogą sprzedawać oryginalnych materiałów eksploatacyjnych ani części serwisowych Hypertherm i mogą nie uznawać w pełni fabrycznej gwarancji udzielanej na wszystkie produkty Hypertherm.