Jeśli ma to praktyczne uzasadnienie, Hypertherm sprzedaje niektóre produkty w wielu walutach. Produkty Powermax są na przykład sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w dolarach amerykańskich ($), a w krajach Unii Europejskiej — w euro (€). Hypertherm uważa, że dzięki temu klienci z Unii Europejskiej nie są narażeni na wahania cen wynikające ze zmian kursów wymiany walut. Niezmienność cen zapewnia klientom możliwość lepszego planowania wydatków budżetowych i unikania ryzyka związanego z kursami wymiany walut (kupowania po wysokim kursie).

W wyniku takiej polityki, gdy euro jest silne, ceny wyrażone w dolarach amerykańskich mogą się wydawać nieduże. W rzeczywistości bez względu na to, czy klient znajduje się w Stanach Zjednoczonych czy na terenie Unii Europejskiej, rzeczywisty koszt końcowy produktów Hypertherm jest niezmienny, niezależnie od jakichkolwiek zmian kursów wymiany walut. Pomijając czynniki walutowe, różnice cen między różnymi krajami wynikają z innych zmiennych czynników wymienionych w tej witrynie, takich jak koszty dostawy, opłaty importowe oraz wynikające z wymogów prawnych różnice w konfiguracjach produktów.