Najczęstsze przyczyny mogą być następujące:

  1. Zużyte lub uszkodzone materiały eksploatacyjne
  2. Za duża szybkość cięcia
  3. Nieprawidłowa wysokość palnika
  4. Zbyt małe natężenie prądu względem grubości materiału
  5. Nieprawidłowo ustawiony przepływ gazu/powietrza