Nieprawidłowy dobór materiałów eksploatacyjnych to główna przyczyna kiepskiej wydajności palnika (jakość cięcia i szybkość cięcia). Informacje o prawidłowych materiałach eksploatacyjnych znajdują się w podręczniku operatora systemu.

Poniżej znajduje się przykład typowego wykresu cięcia.

przykładowy wykres cięcia

przykładowy wykres cięcia

Zasoby wg produktu