Jakiego rozmiaru sprężarki powietrza potrzebuję do mojego systemu plazmy powietrznej?

Wszyscy producenci systemów plazmowych podają w podręcznikach obsługi wymogi dotyczące minimalnego przepływu powietrza oraz minimalnego ciśnienia. Te wymogi różnią się zależnie od systemu, ale system Powermax45 firmy Hypertherm wymaga na przykład dostarczenia 6 stóp sześciennych powietrza na minutę przy ciśnieniu 90 psi. Jeśli system ma być używany w ramach hobby lub do okazjonalnego cięcia stali, wtedy najlepszym wyborem będzie sprężarka powietrza o parametrach nieznacznie wyższych niż wymagane przez system plazmowy. Jeśli system ma być używany w sposób intensywny albo do cięcia grubych płyt, zalecamy zastosowanie sprężarki, która przewyższa wymogi systemu plazmowego co najmniej 1,5-krotnie, a nawet 2-krotnie.