Co muszę wiedzieć o cięciu materiałów perforowanych?

Większość systemów plazmy powietrznej Powermax® oferuje tryb materiału perforowanego umożliwiający cięcie metalu z otworami i szczelinami. W tym trybie system szybko przełącza natężenie prądu między prądem cięcia i pilotowym, umożliwiając łatwe cięcie w poprzek otworów bez wygaszania łuku. Takie działanie znacznie zmniejsza zużycie materiałów eksploatacyjnych. Aby łatwo ciąć materiał perforowany, najlepiej użyć palnika ręcznego. Wystarczy przestawić pokrętło z przodu systemu w położenie trybu materiału perforowanego, umieścić palnik na ciętym metalu i nacisnąć spust. Cięcie zmechanizowane jest równie proste, jednak wcześniej należy koniecznie wyłączyć kontroler wysokości palnika. Jeśli nie zostanie to zrobione, palnik będzie nurkować po każdym przejściu nad odsłonięty obszar.

W przypadku grubości wszystko zależy od stosowanego systemu. Na przykład system Powermax45® może z łatwością ciąć materiał perforowany o grubości powyżej 5/16 cala.

Mała przestroga: Pamiętaj, aby po zakończeniu pracy przełączyć maszynę z powrotem w tryb zwykłego cięcia. Jeśli tryb cięcia materiału perforowanego nie zostanie wyłączony, dysze szybko się zużyją.