Jak zaktualizować mój system CNC za pomocą nowo wydanej wersji oprogramowania Phoenix?

Wszystkie informacje o wersji zawierają instrukcje sposobu pobierania plików aktualizacji systemu CNC oraz sposobu aktualizacji systemu pomocy i bazy danych wykresów cięcia.

Wyświetl pliki aktualizacji oprogramowania Phoenix