Jak Hypertherm wyznacza cykl pracy swoich maszyn osocza?

Wartości cyklu pracy Hypertherm są obliczane poprzez uruchomienie systemu z pełną mocą wyjściową i cięcie metalu o maksymalnej zalecanej grubości w kontrolowanym środowisku w temperaturze 104 stopni Fahrenheita.

Na cykl pracy wpływa także napięcie wejścia. Zasilacz, który współpracuje z szerokim zakresem napięć wejścia, jest zawsze bardziej wydajny, niż zasilacz działający z wyższym napięciem wejścia. Hypertherm informuje o takich różnych cyklach pracy w przypadku wszystkich swoich systemów.

Podczas oceniania systemów konkurencji należy jednak zachować ostrożność, ponieważ wśród producentów systemów nie obowiązuje żaden standard branżowy. Niektóry producenci przeprowadzają testy w niższych temperaturach otoczenia i/lub z niższym napięciem obciążenia, dlatego podawany przez nich cykl pracy może wydawać się bardziej korzystny. Nie należy zatem porównywać wyłącznie wyjściowego natężenia prądu, lecz raczej patrzeć na cykl pracy jak na rzeczywistą moc wyjściową, tj. natężenie prądu przemnożone przez napięcie obciążenia. Porównywanie samych natężeń prądu nie zawsze pozwoli określić rzeczywistą wydajność!