Omówienie procesu cięcia

Istnieją trzy ogólne kategorie cięcia przemysłowego: termiczne, erozyjne i mechaniczne.

Termiczne

W procesie termicznym do cięcia i topienia materiału jest używane ciepło. Przykładami może być cięcie paliwowo-tlenowe, plazmą i laserem.

Sposoby działania:

  • Cięcie paliwowo-tlenowe tworzy chemiczną reakcję między tlenem a stalą, która nagrzewa się do tak wysokiej temperatury (około 1800°F), że metal mięknie, a następnie się topi
Cięcie paliwowo-tlenowe
  • Plazma wykorzystuje wysoką temperaturę zjonizowanego gazu do wytwarzania bardzo gorącego łuku o wysokiej gęstości energetycznej, który może ciąć każdy materiał przewodzący prąd
Plazma
  • Laser wytwarza wiązkę skoncentrowanego światła o dużej energii, która ogrzewa i topi materiał, a gaz zdmuchuje stopione resztki
Laser

Erozyjne

W procesie erozji do usuwania materiału jest wykorzystywane powietrze, woda oraz inne środki neutralne. Do tej kategorii można zaliczyć cięcie strumieniem wody.

  • Cięcie strumieniem wody polega na skierowaniu na obrabiany materiał strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, który wypływa przez bardzo mały otwór. W zastosowaniach z udziałem wyłącznie wody ten strumień o wysokiej prędkości eroduje cięty materiał. W cięciu z udziałem ścierniwa strumień wody o wysokiej prędkości przyspiesza ścierniwo (zwykle garnet), które miesza się z wodą za otworem. Taka mieszanina wody ze ścierniwem eroduje cięty materiał. Cięcie strumieniem wody z udziałem ścierniwa jest wymagane w przypadku takich twardszych materiałów, jak metal i kamień.
Cięcie strumieniem wody

Mechaniczne

Narzędzia mechaniczneW tym procesie do cięcia obiektu jest stosowana siła fizyczna. Przykłady tego typu cięcia to piłowanie, cięcie nożycami i wiercenie.

  • Narzędzia mechaniczne tną poprzez przyłożenie mechanizmu cięcia, na przykład ostrza, do ciętego obiektu.

 

 

Niektóre z tych procesów cięcia mogą być ręczne albo zautomatyzowane:

Cięcie ręczne

W tym trybie palnik lub głowica tnąca są kontrolowane ręcznie.  Bez konieczności intensywnego szkolenia użytkownik może po prostu podnieść narzędzie i rozpocząć cięcie.

Cięcie ręczne

Cięcie zautomatyzowane

Cięcie zautomatyzowane wykorzystuje oprogramowanie, komponenty elektroniczne i inne programowalne nośniki nadzorujące proces cięcia. Cięty obiekt może być fragmentem metalu, kawałkiem pianki, kamiennym blatem, rurą — praktycznie wszystkim. Typowe przykłady systemów cięcia zautomatyzowanego to stoły cięcia CNC, przecinarki rur i roboty przemysłowe.

Cięcie zautomatyzowane

 

Nie wiesz, jakiego procesu lub metody użyć?

Przydatne informacje: