Kontrolery wysokości palnika ArcGlide® THC oraz Sensor™ THC firmy Hypertherm automatycznie i nieprzerwanie próbkują oraz regulują napięcie łuku stosownie do bieżącego zużycia materiałów eksploatacyjnych. Ustawienie próbkowania napięcia łuku dostępne w systemie CNC gwarantuje prawidłową wysokość palnika, która zapewnia optymalną jakość cięcia w całym okresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych — bez interwencji operatora.

Z technologią SureCut™
Bez technologii SureCut™

Technologia SureCut wprowadza dokładnie obliczone wysokości przebijania i cięcia, które chronią dyszę i osłonę. Prawidłowe ustawienie zwiększa trwałość materiałów eksploatacyjnych.

Palnik pozostaje na tej samej wysokości przebijania i cięcia, niszcząc dyszę i osłonę. Przebijanie zbyt blisko płyty niszczy materiały eksploatacyjne.

Jak to działa?

Opracowane przez firmę Hypertherm oprogramowanie do optymalizacji procesu i rozmieszczania automatycznie zarządza ścieżkami wejścia cięcia i momentami wyłączenia łuku, co zapobiega przedwczesnemu wygaszaniu łuku przy zastosowaniu sterowanego zamknięcia prądu.

Na ilustracji pokazano, jak prawidłowa wysokość cięcia poprawia jakość cięcia i trwałość materiałów eksploatacyjnych.

Powiązane treści