ProNest® jest stworzone do współpracy z dowolnym programem ERP/MRP. Jednak firma Hypertherm zawiązała strategiczne partnerstwo z określonymi dostawcami, by zapewnić klientom obustronnie optymalne wyniki.

abas

abas ERP
http://abas-erp.com

Tekla EPM

Tekla® EPM
https://www.tekla.com

Studium przypadku: Historia sukcesu FabSuite

FabTrol

FabTrol® Pro
http://www.fabtrol.com

QBuild

QBuild
http://www.qbuildsoftware.com

SecturaSOFT SecturaSOFT
http://www.secturasoft.com
STRUMIS

STRUMIS LTD
http://www.strumis.com