Łączenie oprogramowania ProNest z oprogramowaniem podmiotów trzecich

Diagram integracji ProNest ERP/MRP

Dziś menedżerowie sięgają po integrację oprogramowania jako sposób na poprawę efektywności i zwiększenie wydajności w całym przedsiębiorstwie.

ProNest® — zaawansowane oprogramowanie do rozmieszczania CAD/CAM firmy Hypertherm do cięcia automatycznego — można zintegrować z dosłownie dowolnym oprogramowaniem innej firmy, w tym z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) oraz MRP (Manufacturing Resource Planning).

Ponieważ zadania dotyczące rozmieszczania są związane ze wszystkimi obszarami działalności, będzie można wyeliminować zadania ręczne i zbędne istniejące w ramach przebiegu pracy. Będzie można łatwiej zarządzać zadaniami, śledzić je i łączyć. Ma także miejsce lepsze zarządzanie zapasami, co skutkuje większą rotacją. A to wszystko przekłada się na większą rentowność.

Dlaczego ProNest?

Zaawansowane oprogramowanie do rozmieszczania zapewnia najlepszą wydajność rozmieszczania i obsługuje bardziej zaawansowane techniki cięcia niż standardowe programy do rozmieszczania. Dowiedz się więcej o oprogramowaniu ProNest.

Dlaczego oprogramowanie ERP?

Oprogramowanie ERP/MRP może zwiększać wydajność w szerszym zakresie organizacji niż samo oprogramowanie ProNest. Oprogramowanie ERP zazwyczaj oferuje szeroki zakres rozwiązań, obejmując wszystko, od produkcji i finansowania po zasoby ludzkie i wiele innych aspektów. Wiele produktów jest zazwyczaj bardziej dostosowanych do potrzeb producentów lub wytwórców i obejmuje takie obszary jak wycena, zapasy, zlecenia pracy i dostawy.

Jak zintegrować ProNest

W oprogramowaniu ProNest istnieją trzy opcjonalne moduły używane do uruchomienia i obsługi integracji ERP/MRP:

  • Synchronizacja danych (Wymagane)
    Łączy ProNest z oprogramowaniem ERP/MRP, zapewniając ramy komunikacji potrzebne do wymiany informacji o pracy (części i arkusze) w czasie rzeczywistym. Wewnątrz listy części i arkuszy ProNest użytkownicy mogą pracować na danych dostarczonych z ERP/MRP, a następnie mogą zwrócić uaktualnione informacje dotyczące części i arkuszy do ERP/MRP. Synchronizacja danych zapewnia integrację typu „plug-and-play” a ustawianie można zakończyć w zaledwie 15 minut. (Niektóre integracje mogą trwać dłużej lub wymagać niestandardowych prac rozwojowych).

  • Przetwarzanie zleceń pracy (Zalecane)
    Pozwala na wymianę wszystkich informacji związanych ze zleceniem pracy (oprócz dotyczących części i arkuszy). Następnie można zobaczyć i zarządzać wszystkimi zleceniami pracy wewnętrzny ProNest, co pozwala na najbardziej wydajne rozmieszczanie. Interfejs przetwarzania zleceń pracy w ProNest pozwala na sortowanie, grupowanie, łączenie i śledzenie wszystkich danych dotyczących zleceń pracy, w tym zleceń zmian.

  • Zapasy arkuszy (Zalecane)
    Ta opcja prowadzi bazę danych w ProNest w celu przechowywania, śledzenia i wykorzystywania wszystkich danych dotyczących arkuszy, które zostały importowane z ERP/MRP. Po wykonaniu pracy pozostałości są przechowywane do wykorzystania w przyszłości a wszystkie dane dotyczące wykorzystania arkuszy są zgłaszane z powrotem do ERP/MRP.

Które programy ERP/MRP najlepiej współpracują z oprogramowaniem ProNest?

Oprogramowanie ProNest jest stworzone do współpracy z dowolnym programem ERP/MRP.

Ta elastyczność pozwala na wybór rozwiązania, które jest odpowiednie dla danego użytkownika, niezależnie od tego, czy jest to najlepsze rozwiązanie w swojej klasie, rozwiązanie ekonomiczne czy specyficzne dla branży.

Oto niektóre przykłady integracji oprogramowania ProNest: Epicor®, FabSuite™, FabTrol®, Global Shop Solutions®, Oracle®, SAP®, Sage™ i STRUMIS™ Możesz też zapoznać się z naszą stroną dla partnerów oprogramowania strategicznego, gdzie znajduje się więcej informacji o wybranych dostawcach, lub skontaktować się z nami z pytaniem o konkretnego dostawcę programu ERP/MRP, który może Cię interesować.