Polityka ochrony prywatności

Aktualizacja: Lipiec 2022

Niniejsza Polityka ochrony prywatności wchodzi w skład Warunków i zasad korzystania („Warunki i zasady”) Witryn Hypertherm, które regulują korzystanie przez użytkownika z niniejszej Witryny. Warunki i zasady, w tym niniejsza Polityka ochrony prywatności, mogą podlegać zmianom wprowadzanym przez spółkę Hypertherm, Inc. (Hypertherm) w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków i zasad w tej Witrynie.

Oprócz niniejszej Polityki ochrony prywatności niektóre usługi Hypertherm znajdujące się w tej Witrynie lub dostępne z jej poziomu podlegają Dodatkowym warunkom, które będą regulować korzystanie przez użytkownika z tych usług. One także stanowią część Warunków i zasad.

Zbieranie i wykorzystanie danych

Monitorujemy sposób korzystania przez odwiedzających z Witryn Hypertherm i zbieramy dane, w szczególności dotyczące liczby odwiedzających i wizyt, odwiedzanych stron, dane geolokalizacyjne, informacje dotyczące długości czasu spędzonego na stronie, urządzenia i przeglądarki.

Zbieramy i przetwarzamy takie dane osobowe jak imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu oraz nazwa i adres firmy, które użytkownik przekazuje nam poprzez złożenie dowolnego formularza w Witrynach Hypertherm. Jeśli użytkownik jest lub był faktycznym albo przyszłym klientem Hypertherm, możemy również gromadzić i przetwarzać ograniczone informacje o tym użytkowniku pochodzące od zewnętrznych dostawców usług, np. usług opartych na subskrypcji.

Forma Hypertherm wykorzystuje zebrane dane do kontaktu z użytkownikiem, dopasowania treści do jego potrzeb, pokazywania mu reklam w innych witrynach oraz ulepszania swojej witryny poprzez analizę sposobu poruszania się w Witrynach Hypertherm przez użytkownika. Chcemy kontaktować się z użytkownikiem wyłącznie jeżeli on chce otrzymywać od nas wiadomości. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać od nas informacji, może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z łącza zawartego w każdej otrzymanej od nas wiadomości e-mail. Użytkownik może także skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta lub wysłać nam wiadomość e-mail na adres [Unsubscribe@Hypertherm.com]. W wiadomości prosimy zamieścić swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz wymienić których konkretnie informacji użytkownik nie chce otrzymywać. W przypadku chęci zaktualizowania lub poprawienia posiadanego przez nas adresu lub innych danych osobowych użytkownika należy skorzystać z formularza kontaktowego w Witrynie Hypertherm.

Ponadto kiedy użytkownik dokonuje od nas zakupów przez Internet lub za pośrednictwem naszych katalogów lub gdy zdecyduje się na udział w loterii lub innej promocji, może zaistnieć konieczność skontaktowania się z nim telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub problemy związane z zamówieniem, zgłoszeniem itp., nawet jeżeli użytkownik zdecydował, że nie chce otrzymywać wiadomości. Prosimy pamiętać, że w przypadku usunięcia niektórych informacji użytkownik może nie być w stanie kontynuować zakupu produktów lub uzyskiwać dostępu do naszej witryny bez podawania dodatkowych danych.

Korzystanie z plików „cookie” w naszej witrynie internetowej

Pliki cookie są wykorzystywane w różnych częściach Witryn Hypertherm. W większości przypadków użycie plików cookie zależy od użytkownika, a odrzucenie plików cookie będzie skutkować jedynie utratą pewnych udogodnień, takich jak ciągłość sesji i brak konieczności ponownego uwierzytelniania podczas obecnych lub przyszłych sesji. Zasadą spółki Hypertherm jest, że pliki cookie nie są nośnikami żadnych danych osobowych użytkownika ani danych identyfikacyjnych czy związanych z hasłem, które pozwalałby na dostęp do takich danych osobowych na serwerach spółki Hypertherm. Co do zasady korzystamy z plików cookie, aby przypominały nam kim jest użytkownik i aby dostosować nasze produkty i usługi do zainteresowań użytkownika. Pliki cookie mogą pomagać w przetwarzaniu złożonego przez użytkownika zamówienia, śledzeniu jego statusu w naszych promocjach, konkursach i loteriach lub analizie wzorców odwiedzin użytkownika. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie lub powiadamiała o wysłaniu pliku cookie, co daje użytkownikowi możliwość podjęcia decyzji, czy chce go zaakceptować. Więcej informacji zawiera nasza Polityka dotycząca plików cookie.

Udostępnianie danych osobowych

Spółka Hypertherm nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych zebranych w Witrynach Hypertherm poza Spółkę Hypertherm.

Spółka Hypertherm sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem partnerów sprzedaży pośredniej. Kiedy użytkownik skontaktuje się z nami w sprawie nabycia produktu lub usługi Hypertherm, możemy udostępnić jego dane osobowe partnerowi sprzedaży pośredniej w celu realizacji wniosku użytkownika.

Usługodawcy zewnętrzni: Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika usługodawcom zewnętrznym związanym umową ze spółką Hypertherm. Takie udostępnianie danych pomaga nam w świadczeniu usług na rzecz użytkownika oraz przetwarzaniu Danych osobowych w naszym imieniu do powyższych celów. Do określenia, jakie informacje marketingowe mogą być przydatne użytkownikowi, możemy zaangażować osobę trzecią . Usługodawcy są zobowiązani przepisami prawa lub umownie do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu zapewnienia żądanych usług i do działania wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń.

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu

Używamy zaawansowanych narzędzi do szyfrowania i uwierzytelniania w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, które nam ujawnia. Obecnie spółka Hypertherm oferuje protokół szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL) do celów szyfrowania zapewniającego prywatność i bezpieczeństwo. Niestety żadna transmisja danych przez Internet nie ma gwarancji 100% bezpieczeństwa. W związku z tym, chociaż staramy się chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które użytkownik przekazuje do naszych witryn internetowych lub z nich, i użytkownik dokonuje tego na własne ryzyko. Po otrzymaniu transmisji danych od użytkownika dołożymy wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby chronić ich bezpieczeństwo w naszych systemach.

Ustawienia bezpieczeństwa serwera spółki Hypertherm

Serwery spółki Hypertherm w całej sieci są rejestrowane przy użyciu standardowych w branży technik certyfikacji. Umożliwia to weryfikację komunikacji między serwerami w przypadku żądania usług między naszymi komputerami.

Wszystkie dane osobowe zebrane od użytkownika w Witrynie, w tym imiona, nazwiska, adresy, są przechowywane za „zaporą”, a ponadto w celu ochrony danych użytkownika wzniesiono zabezpieczenia.

Zbieranie danych przez witryny zewnętrzne i sponsorów

Nasze witryny zawierają łącza do innych witryn, których praktyki w zakresie danych mogą różnić się od naszych. Odwiedzający powinni także zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony prywatności pozostałych witryn, ponieważ możemy nie mieć kontroli nad danymi przekazywanymi tym osobom trzecim lub przez nie zbieranymi.

Spółka Hypertherm umieszcza informacje na temat programów lub wydarzeń sponsorowanych lub wspólnie sponsorowanych przez inne organizacje. Jeżeli użytkownik zarejestruje się do udziału w takich wydarzeniach elektronicznie, spółka Hypertherm nie będzie miała żadnego wpływu na wykorzystanie tych danych przez sponsorów zewnętrznych.

Jednak w przypadku zbierania danych przez osobę trzecia, jak na przykład w reklamach lead ads, administratorem danych może być zarówno osoba trzecia, jak i spółka Hypertherm. Dlatego obie strony są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z przepisami poprzez powiadomienie i ustalenie podstawy prawnej do przetwarzania danych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą. Obecnie analizujemy nasze ujawnienia w celu ustalenia, czy konieczne jest wprowadzenie zmian dotyczących zgody osoby, której dane dotyczą, na przesyłanie jej danych do spółki Hypertherm i na dalsze przetwarzanie przez spółkę Hypertherm.

YouTube i Google

Korzystając z witryny internetowej Hypertherm, użytkownik akceptuje Warunki świadczenia usług serwisu YouTube, które można znaleźć pod następującym adresem: https://www.youtube.com/t/terms.


Korzystając z witryny internetowej Hypertherm, użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że witryna wykorzystuje usługi interfejsu API YouTube.  Korzystając z usług YouTube API, użytkownik potwierdza i akceptuje powiązaną Politykę prywatności Google, którą można znaleźć pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Wszystkie osoby fizyczne mają prawo wiedzieć, jakie informacje na ich temat zgromadziła spółka Hypertherm, zgodnie z oświadczeniem RODO dostępnym na stronie https://www.hypertherm.com/policies/gdpr. W celu przesłania formalnego żądania w sprawie tych informacji należy zadzwonić pod numer 844-916-1304 lub wypełnić ten formularz (dostępny tylko w języku angielskim i hiszpańskim).

Żądanie na podstawie przepisów prawa

Spółka Hypertherm współpracuje w ramach dochodzeń organów ścigania, jak również innych podmiotów trzecich, mających na celu egzekwowanie prawa. Możemy (a użytkownik upoważnia nas do tego) ujawniać wszelkie dotyczące go informacje urzędnikom organów ścigania i innym urzędnikom państwowym, które według naszego wyłącznego uznania uważamy za niezbędne lub stosowne w związku z dochodzeniem w sprawie nadużycia, naruszenia praw własności intelektualnej lub innej działalności, która jest niezgodna z prawem lub może narazić nas, dostawców usług lub treści, z którymi współpracujemy, lub użytkownika na ewentualną odpowiedzialność prawną.

Zmiany

Spółka Hypertherm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki ochrony prywatności w dowolnym czasie. Z tego względu zaleca się, by użytkownik czytał niniejszą Politykę ochrony prywatności przy każdej okazji uzyskania dostępu do Witryn Hypertherm. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki ochrony prywatności stają się skuteczne z chwilą ich umieszczenia w Witrynie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem: EthicsPoint — Hypertherm, Inc.