Hypertherm to coś więcej niż tylko działalność biznesowa. Naszym celem jest poprawa jakości życia wszystkich związanych z nami osób.

Nasza kultura

Misją Hypertherm jest dostarczanie klientom z całego świata najlepszych usług oraz rozwiązań przemysłowego cięcia, promowanie kondycji zdrowotnej oraz rozwoju naszych pracowników-akcjonariuszy oraz ulepszanie kondycji społeczności i środowiska naturalnego. Naszym celem jest po prostu poprawa jakości życia wszystkich związanych z nami osób.

Wierzymy w ciężką pracę i twardą grę oraz znamy wartość odpowiedniej równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Od samego początku, czyli od 1968 roku, naszymi podstawowymi wartościami jest poczucie wspólnej własności, innowacje techniczne oraz troska o społeczność i środowisko naturalne. Do tej pory się nie zmieniły i pozwoliły nam ukształtować wszystkie składniki dzisiejszej kultury Hypertherm.

Jesteśmy szczerzy, pełni szacunku, uczciwi oraz zachowujemy najwyższe standardy we wszystkim, co robimy — potrafimy przy tym również dobrze się bawić, pracując w zrelaksowanej atmosferze biznesowej. Wiemy, że najlepsze pomysły pochodzą od naszych pracowników-akcjonariuszy, dlatego wspieramy stały rozwój i innowacje w całej firmie.

Współwłasność w firmie, czyli akcjonariat pracowniczy, to atrybut, który najsilniej definiuje naszą kulturę. Odróżnia to nas od innych firm i wywindowało wiele naszych wskaźników zaangażowania do globalnego 90. percentyla.

Dlaczego Hypertherm jest niesamowitym miejscem pracy?

Oto, co mają do powiedzenia nasi pracownicy-akcjonariusze:

Lori

Inżynier ds. opakowań

„Praca w firmie, która jest liderem w swojej branży, stale stara się poprawiać swoje produkty oraz wprowadzać innowacje, jest zawsze ekscytująca. W pewnym sensie jestem dumny z tego, ze pracuję w Hypertherm. Świadomość, że moje projekty wpływają na ogólny sukces firmy, daje duże powody do zadowolenia”.

Sonia

Operator maszyny II

„Hypertherm zachęca do rozwoju. Jeśli pracownik-akcjonariusz chce zrobić krok do przodu na ścieżce kariery poprzez odbycie dodatkowego szkolenia lub zdobycie stopnia naukowego, ma pełne poparcie Hypertherm. To znakomite uczucie wiedzieć, że firma jest skłonna inwestować w swoich pracowników. Oni z kolei dają z siebie najwięcej całemu zespołowi”.

Ryan

Lider — IS Global Business Applications

„W Hypertherm istnieje poczucie wspólnej własności. Kultura koncentrująca się na tym sposobie myślenia jest tą, którą szczególnie cenię”.

Hannah

Starszy deweloper BI

„Hypertherm naprawdę pozwala pogodzić życie osobiste z zawodowym. Mam możliwość organizacji dnia roboczego, ponieważ firma ufa, że wykonam powierzone mi zadania. Mam do dyspozycji świetną siłownię z różnorodnym sprzętem oraz zajęciami — od medytacji po treningi TRX. Odejście od biurka na przerwę nie jest tutaj niczym niezwykłym”.

Justin

Inżynier kadrowy, oprogramowanie

„Hypertherm bardzo ceni swoich pracowników-akcjonariuszy. Wszyscy jesteśmy częścią jednego zespołu”.