Gdy robisz to, co najlepsze dla Twoich akcjonariuszy, klientów, społeczności i środowiska, ludzie to zauważają.

Nagrody i wyróżnienia

Jesteśmy dumni z reputacji, jaką zbudowaliśmy dzięki naszym akcjonariuszom, i zachęcamy do bliższego zapoznania się z nią.

2015

Communitas

Nagroda przyznawana wyróżniającym się firmom, organizacjom i osobom indywidualnym w uznaniu działań wspierających lokalne społeczności oraz korporacyjną odpowiedzialność społeczną.

Ethisphere Institute

Lista najbardziej etycznych firm na świecie (kategoria „Machine Tools & Accessories” — Akcesoria i narzędzia maszynowe)

Gold Fit-Friendly Worksite

Nagroda przyznawana przez stowarzyszenie American Heart Association pracodawcom dbającym o zdrowie swoich pracowników i wdrażającym kulturę kondycji i aktywności fizycznej w miejscu pracy

Green Power Leadership

Nagroda przyznawana przez agencję Environmental Protection Agency (EPA) za zaangażowanie firmy w wykorzystywanie zielonej energii oraz wspieranie inicjatyw zielonej energii w społeczności

Business NH Magazine: 2014, 2013, 2011, 2009

Jedno z najlepszych dużych miejsc pracy w New Hampshire

Amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA, United States Occupational Safety and Health Administration):

Uczestnik programu Volunteer Protection Program, którego celem jest utrzymanie doskonałego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy

Amerykańska Rada Zielonego Budownictwa (USBGC, U.S. Green Building Council):

Wyróżnienie LEED Gold dla placówki Heater Road, Lebanon NH (pierwsze tego typu w całym stanie)

Volunteer New Hampshire: 2014, 2013

Laureat nagrody „Spirit of New Hampshire” w kategorii Business

2014

Metal Center News Magazine: Pierwsze miejsce w ankiecie czytelników na temat najlepszej marki produktów cięcia, przeprowadzonej wśród dyrektorów centrów serwisowania stali

Stowarzyszenie ESOP: Nagroda ESOP za doskonałą komunikację (Communications Excellence)

Krajowe Centrum Akcjonariatu Pracowniczego (NCEO, National Center of Employee Ownership): Nagroda za innowacje w dziedzinie akcjonariatu pracowniczego

Organizacja wspierająca społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w New Hampshire (NHBSR, New Hampshire Businesses for Social Responsibility): Nagroda Cornerstone Award Hall of Fame w New Hampshire za stanowienie przykładu w kategorii korporacyjnej odpowiedzialności społecznej

Stowarzyszenie Northeast Resource Recovery Association z sektora odzyskiwania zasobów: Nagroda dla producenta roku (Manufacturer of the Year) za doskonałe zarządzanie recyklingiem i odpadami

Volunteer New Hampshire: Nagroda Outstanding Champion w kategorii Business

Komitet NH Business Committee for the Arts (NHBCA):  Wyjątkowe wsparcie w dziedzinie sztuki w New Hampshire

Nagrody Green Power Partner i Leadership Club agencji Environmental Protection Agency (EPA): Za zakup odnawialnej energii pokrywającej w 100% zapotrzebowanie krajowe (jedna z zaledwie sześciu firm z naszej branży)

Nagroda Workplace Commuter Challenge: Kategoria dużych firm, współpraca w programie Go Vermont z urzędem transportowym Vermont Agency of Transportation

 

2013

Stowarzyszenie Gases and Welding Distributors Association (GAWDA): Nagroda „Award of Excellence” dla założyciela firmy Hypertherm, Dicka Coucha

Organizacja wspierająca społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w New Hampshire (NHBSR, New Hampshire Businesses for Social Responsibility): Nagroda „Cornerstone Award Hall of Fame” za stanowienie przykładu w kategorii korporacyjnej odpowiedzialności społecznej

Stowarzyszenie Northeast Resource Recovery Association z sektora odzyskiwania zasobów: Nagroda dla producenta roku (Manufacturer of the Year) za doskonałe zarządzanie recyklingiem i odpadami

Nagrody Green Power Partner i Leadership Club agencji Environmental Protection Agency (EPA): Za zakup odnawialnej energii pokrywającej w 100% zapotrzebowanie krajowe (jedna z zaledwie sześciu firm z naszej branży)

Komitet NH Business Committee for the Arts (NHBCA):  Wyjątkowe wsparcie w dziedzinie sztuki w New Hampshire

2012

Organizacja Sustainable Hanover Committee: Nagroda „Business of the Year” dla firmy roku w kategorii dużych firm za wdrażanie praktyk przyjaznych środowisku naturalnemu

Rada Gubernatorów New Hampshire: Nagroda Outstanding Achievement za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie promowania zdrowia w miejscu pracy

Stowarzyszenie Upper Valley Transportation Management Association: Nagroda Smart Commute Workplace of the Year za używanie ekologicznych metod dojazdu do/z pracy

Business NH Magazine: Nagroda Lean & Green przyznawana firmom, których procesy są zarówno przyjazne środowisku, jak i przynoszące zyski

2011

Metal Center News Magazine: Firma Hypertherm uznana za najlepszą markę produktów w kategorii sprzętu tnącego, która obejmuje wszystkie metody cięcia — paliwowo-tlenowe, plazmowe i laserowe

Nagroda Ringier Metalworking Innovation: Kontroler wysokości palnika ArcGlide zdobywa nagrodę za innowacje w dziedzinie obróbki metalu.