Szkolenia i osobisty rozwój to kwestie, którym przypisujemy wysoki priorytet.

Rozwój i doskonalenie

W Hypertherm z przyjemnością udostępniamy naszym akcjonariuszom narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Nasze programy nie tylko przyczyniają się do rozwoju kariery, lecz gwarantują również dobrą kondycję naszej organizacji. Dążymy do szukania talentów wewnątrz firmy, dając naszym akcjonariuszom szansę rozwoju i podążania za obraną ścieżką kariery. Jednocześnie przewyższamy normy w zakresie odsetka rekrutacji wewnętrznej.

Nasze doskonałe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego obejmują następujące opcje:

Program sponsoringu tytułów naukowych Hypertherm (HSDP, Hypertherm Sponsored Degree Program)

Aby ułatwić naszym akcjonariuszom rozwinięcie pełnego potencjału, Hypertherm oferuje zwrot kosztów edukacji, opłat rejestracyjnych i laboratoryjnych.

Narzędzia i zasoby gwarantujące rozwój

Hypertherm udostępnia różnorodne narzędzia i zasoby, które pomagają naszym akcjonariuszom rozwijać swoje kariery zawodowe. Dzięki centrum karier Cornerstone Career Center, które dokumentuje doświadczenie i preferencje pracowników, wszyscy mogą śledzić swoje osiągnięcia i lepiej komunikować swoje cele zawodowe liderowi zespołu. Wszyscy pracownicy mają także dostęp do kursów wewnętrznych i naszego Centrum zasobów kwalifikacji online, które definiuje kwalifikacje i oferuje działania oraz okazje umożliwiające rozwój.