Współwłasność w firmie Hypertherm została zapoczątkowana przez koncepcję „robimy to, co słuszne”.

Współwłasność w firmie, czyli akcjonariat pracowniczy

Firma Hypertherm została założona w 1968 roku przez Richarda Coucha Jr. jako firma prywatna, której właścicielami byli przede wszystkim członkowie rodziny Couch. W 2001 roku, gdy Couch wprowadził Plan Własności Akcji Hypertherm (HSOP, Hypertherm Stock Ownership Plan) (ESOP „kwalifikowany”), miało to być czymś więcej niż tylko strategią napędzania stałego rozwoju. Inicjatywę współwłasności zapoczątkowała koncepcja „robimy to, co słuszne”. W 2004 r., w celu rozszerzenia udziału we własności na międzynarodowych akcjonariuszy Hypertherm, wprowadzono Globalny Plan Wartości Akcji (GSVP, Global Stock Value Plan).

Współwłasność w Hypertherm

  • Stwarza wszystkim współwłaścicielom okazję wspólnego korzystania z bogactwa, które pomagają tworzyć
  • Wprowadza dużą zależność między większym zaangażowaniem współwłaścicieli w ulepszenia procesu a lepszą produktywnością pozwalającą zagwarantować finansowy sukces firmy
  • Pomaga współwłaścicielom lepiej zrozumieć związek między osobistą wydajnością i wynikami firmy
  • Angażuje współwłaścicieli w działalność w roli „graczy”, a nie tylko w roli „obserwatorów”

W styczniu 2014 roku Hypertherm stała się firmą znajdująca się w całości w posiadaniu współwłaścicieli-akcjonariuszy. W skrócie można powiedzieć, że HSOP to forma planu oszczędności emerytalnych. Jego uczestnikami stają się pracownicy z co najmniej 3-letnim stażem oraz pracownicy, którzy przepracowali co najmniej 1000 godzin. Im dłużej współwłaściciel-akcjonariusz pozostaje uczestnikiem planu HSOP, tym więcej środków gromadzi na swoim koncie. Hypertherm każdego roku przekazuje kwalifikującym się uczestnikom akcje firmy w zależności od pensji współwłaściciela-akcjonariusza, która obejmuje płacę zasadniczą, płacę za nadgodziny oraz współudział w zyskach.