Instytut szkoleń technicznych Hypertherm (Hypertherm Technical Training Institute) szkoli dzisiejszą i przyszłą, wykwalifikowaną siłę roboczą.

Szkolenie operatora maszyny

Operatorzy maszyn są zatrudniani po odbyciu dziewięciotygodniowego programu szkoleniowego z zakresu podstaw systemów CNC (CNC Fundamentals) w naszym Instytucie szkoleń technicznych Hypertherm w Lebanon, New Hampshire. Szkolenia obejmują wykłady oraz praktyki laboratoryjne i nie wymagają wcześniejszego doświadczenia.

Celem programu jest wyszkolenie operatora maszyny wykorzystującej system komputerowego sterowania numerycznego (CNC, computer numerical control). W czasie krótszym niż rok zdobędziesz wiedzę i umiejętności robocze niezbędne do maszynowej obróbki naszych materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z surowymi tolerancjami wymaganymi przez nasze standardy zachowania jakości.

Jako operator maszyny Hypertherm będziesz:

  • obsługiwać nowoczesne maszyny CNC
  • weryfikować jakość wytwarzanych produktów za pomocą nowoczesnego sprzętu kontrolnego
  • przestrzegać dobrze udokumentowanych procedur
  • uczestniczyć w organizowanych stale wydarzeniach i zajęciach mających na celu poprawę jakości produktów
  • składać i pakować produkty dostarczane naszym klientom

Wybór operatorów maszyn

Każdego roku, zależnie od bieżących warunków biznesowych, zatrudniamy kilka klas nowych operatorów maszyn. Jest to bardzo konkurencyjny i popularny program, w którym dobieramy kadrę każdej klasy przy użyciu rygorystycznego procesu selekcji.

Targi kariery

Nasze targi kariery operatora maszyny rozpoczynają selekcję do każdej z klasy oraz stanowią okazję poznania ścieżki kariery na stanowisku operatora maszyny CNC. Pozwalają nam przekazać informacje o przemyśle maszynowym, naszym programie szkoleniowym oraz koncepcji akcjonariatu pracowniczego Hypertherm. Odwiedzisz nasze laboratorium maszyn, zaliczysz test matematyczny oraz krótką rozmowę z jednym z naszym czołowych liderów produkcji. Wymagamy jedynie chęci do nauki i osiągania sukcesów. Wcześniejsze doświadczenie nie jest konieczne. W rzeczywistości zawsze staramy się znaleźć mieszankę kandydatów mających pewne doświadczenie z systemami CNC oraz kandydatów, dla których jest to nowe wyzwanie. Wszyscy zainteresowani są mile widziani!

Rozmowa kwalifikacyjna i ocena

W drugiej fazie procesu selekcji przeprowadzamy bardziej szczegółowe rozmowy kwalifikacyjne z naszymi liderami produkcji, podczas których przyglądamy się, w jaki sposób kandydaci rozwiązują problemy, współpracują w zespole, radzą sobie z konfliktami itp. Każdy kandydat wypełnia również test online opracowany specjalnie pod kątem stanowiska operatora maszyny Hypertherm.

Symulacja zajęć klasowych

W tej ostatniej fazie kandydaci spędzają czas z instruktorem w typowym środowisku zajęć klasowych. Celem tego etapu testu jest ułatwienie nam oceny zdolności pomyślnego ukończenia programu szkoleniowego przez poszczególnych kandydatów.

Oferty

Po przeanalizowaniu wszystkich danych zebranych w trzech fazach selekcji składamy oferty wybranym kandydatom. W naszym procesie rozmów kwalifikacyjnych stosujemy systematyczne podejście, które uwzględnia zdolności techniczne, umiejętność uczenia się, poprzednią historię pracy oraz poziom dopasowania do firmy Hypertherm.

Czego zatem potrzebujesz, aby odnieść sukces w tym programie oraz w Hypertherm?

  • Pozytywne podejście, zainteresowanie i chęć poznawania materiałów technicznych
  • Chęć pracy w zespole oraz w ramach naszej kultury wspólnej własności
  • Krytyczny sposób myślenia oraz zdolność rozwiązywania problemów
  • Zdolność przestrzegania i przetwarzania instrukcji

Czy masz te cechy? Aby otrzymywać informacje o przyszłych targach kariery operatorów maszyn, wyślij swoje dane kontaktowe na adres jobs@hypertherm.com.

Hypertherm docenia różnorodność i stara się oferować równe szanse wszystkim pracownikom i aplikantom. Ten program to efekt współpracy Hypertherm ze szkołą River Valley Community College, finansowany z grantu H1B Technical Skills Training o wartości pięciu milionów dolarów, przyznanego przez Departament pracy, Wydział zarządzania zatrudnieniem i szkoleniami. Jest to program oferujący równe szanse zatrudnienia (Equal Employment Opportunity); dodatkowe pomoce i usługi są dostępne na wniosek osób indywidualnych ze stopniem niepełnosprawności. Jeśli nie możesz ukończyć procesu aplikacji lub masz pewien stopień niepełnosprawności, możesz złożyć wniosek o rozsądnie uzasadnione zakwaterowanie. Z przyjemnością Ci pomożemy.