Doskonałość w działaniu ma krytyczne znaczenie w kontekście naszego sukcesu.

Operacje biznesowe

Bez wsparcia, wiedzy, wydajności i efektywności działów operacji biznesowych firma Hypertherm nie mogłaby istnieć ani samotnie przetrwać. Pracownicy-akcjonariusze działów biznesowi sprawiają, że wszystkie obszary naszej firmy działają płynnie i bez zakłóceń. Dzięki specjalistycznej wiedzy tych członków zespołu nasi zewnętrzni i wewnętrzni klienci dysponują wszystkim, co jest im potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

Rachunkowość/finanse

Najważniejsze są dane

Pracownicy-akcjonariusze z działów finansowych utrzymują działalność na właściwym torze i gwarantują jej zgodność z przepisami na całym świecie. Jeśli dysponujesz analitycznym umysłem oraz zamiłowaniem do danych, z pewnością czeka Cię ekscytująca kariera w naszym dziale rachunkowości/finansów. W oddziałach Hypertherm zajmujących się finansami będziesz mieć okazję zarządzać saldami rachunkowymi, analizować globalne warunki ekonomiczne, tworzyć modele planowania finansowego oraz usprawniać przepływ firmowych dochodów.

Rozwój korporacyjny

Agenci do spraw zmian

Członkowie naszego zespołu ds. rozwoju korporacyjnego są odpowiedzialni za przywództwo, szkolenia i wdrażanie projektów usprawnień procesów w całej firmie Hypertherm. Odpowiadają za poprawę zadowolenia klientów i jakości produktów, redukują koszty, zwiększają poziom bezpieczeństwa pracowników-akcjonariuszy i przyczyniają się do poprawy rentowności. Zespół składa się przede wszystkim z pracowników z tytułami Black Belt procesu Lean Six Sigma. Dbają o kluczową wartość Hypertherm, czyli „stały rozwój i doskonałość w biznesie”, usprawniając proces dyskusyjny i wyławiając najlepsze pomysły akcjonariuszy.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Przejęcie odpowiedzialności odzwierciedla naszą uczciwość

Nasz zespół do spraw korporacyjnej odpowiedzialności społecznej dąży do tego, aby firma Hypertherm stała się globalnym liderem w dziedzinie filantropii i troski o środowisko. Jako członek tego zespołu, skoncentrujesz się na szkoleniu pracowników-akcjonariuszy Hypertherm w zakresie korzyści płynących z bycia pozytywnymi liderami społeczności oraz na ułatwianiu integracji praktyk zrównoważonego rozwoju z naszymi procesami i produktami.

Obiekty/Administracja

Troska o to, aby nasza praca była bezpieczna i dobrze zarządzana

Jako członek zespołu Obiekty/Administracja zajmiesz się wspieraniem codziennych potrzeb operacyjnych w placówkach Hypertherm. Możesz na przykład zostać kierownikiem projektu przyszłej modyfikacji budynku lub projektu budowy obiektu. Możesz także świadczyć usługi wsparcia i serwisu, które gwarantują bezpieczeństwo pracownikom-akcjonariuszom. Możesz być „pierwszym wrażeniem” Hypertherm, witać gości i świadczyć pomoc administracyjną zespołom z całej organizacji, wspierając jej cele strategiczne i operacyjne.

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Kadry

To my troszczymy się o ludzi

Zespół do spraw zasobów ludzkich wspiera działalność Hypertherm na całym świecie, przyciągając przyszłych pracowników-akcjonariuszy oraz udostępniając programy ułatwiające ich pracę. Rekrutacja kolejnego inżyniera ds. plazmy, odkrywanie talentów wewnątrz firmy, dbałość o konkurencyjność naszym programów płac/benefitów, tworzenie interesujących programów promujących zdrowie — dział kadr przede wszystkim troszczy się o ludzi.

Usługi informacyjne/informatyczne

Innowacyjne i ekscytujące, pomagają nam być o krok przed innymi

W działach usług IT pracują zespoły, które zabezpieczają nasze dane, integrują nasze systemy biznesowe, zarządzają bazami danych i ułatwiają utrzymywanie kontaktu między naszymi pracownikami-akcjonariuszami. Liczymy, że dzięki naszym zespołom informacje będą zawsze dostępne oraz będą się znajdować w obiegu na całym świecie. Wiele naszych stanowisk jest typu dwupoziomowego (deweloper i starszy deweloper), ale rozwój kariery w dziale IT może przebiegać również od technika ds. pomocy technicznej lub łącznika biznesowego po menedżera projektu lub lidera grupy IT.

Logistyka / Łańcuch dostaw

Kariera rozciągająca się na cały świat

Praca w dziale logistyki / łańcucha dostaw może sprawić, że w ciągu jednego dnia znajdziesz się wirtualnie w wielu miejscach świata. Możesz zaopatrywać firmę w materiały na stanowisku kierownika ds. towarów, analizować nasze koszty frachtu, starając się ustalić, czy tańsza jest wysyłka statkiem, czy lotnicza, lub pilnować, aby zamówienie dotarło do klienta na czas.

Marketing / Zarządzanie marką korporacyjną

Za produktem, za marką

Zależnie od specjalizacji kariera w dziale marketingu firmy Hypertherm może obrać różnorodne ścieżki. Możesz trafić do zespołu ds. produktu, który opracowuje strategię wprowadzenia na rynek, zarządza wprowadzeniem zupełnie nowego produktu, wykonuje analizy rynkowe wskaźnika ROI dotyczące konkretnej promocji lub do zespołu badającego konkretny region przy użyciu ankiet klienckich. Kreatywnym marketingowcom oferujemy możliwość opracowywania nowych treści do naszej witryny internetowej, tworzenia kreatywnych broszur budujących wizerunek marki oraz informowania naszych pracowników-akcjonariuszy o nowościach i ważnych wydarzeniach.

Bez względu na wybraną ścieżkę kariery, jeśli tylko chcesz być częścią stabilnej, rozwijającej się firmy, zajmującej czołową pozycję na świecie — która jest również uznawana za jedno z najlepszych miejsc pracy — Hypertherm to dla Ciebie idealny wybór.