Misja Hypertherm

Nasza misja polega na dostarczaniu klientom z całego świata najlepszych w branży rozwiązań do cięcia, promowaniu zadowolenia i rozwoju naszych współpracowników oraz ulepszaniu kondycji społeczności i środowiska.

Podstawowe wartości

Nasza firma zawsze starannie przestrzega naszych podstawowych wartości, które są nieodłącznym elementem wszystkich podejmowanych działań i decyzji biznesowych.

Grafika z podstawowymi wartościami

Najważniejsze składowe sukcesu

  • Pozycja lidera technologicznego oraz lidera w zakresie innowacji serwisowych
  • Przewyższanie oczekiwań klientów
  • Współdziałanie jako właściciele
  • Dążenie do doskonałości przywództwa
  • Poprawa jakości szkoleń, ścieżek rozwoju kariery i satysfakcji pracowników
  • Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko w każdym naszym działaniu
  • Dążenie do doskonałości operacyjnej z wykorzystaniem procedur HyPerformance
  • Zwiększanie dochodów i tworzenie mocnej pozycji finansowej

Doskonałość

Jesteśmy w pełni skoncentrowani na projektowaniu, tworzeniu i sprzedaży produktów, które usprawniają cięcie. Nie są to „zwykłe” produkty, lecz produkty, które zapewniają najlepszą niezawodność, stałą jakość i najwyższą wydajność spośród wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku.

Dowiedz się więcej o naszych rodzinach produktów

Akcjonariat pracowniczy

Hypertherm to firma znajdująca się obecnie w całości w posiadaniu akcjonariuszy. Wiemy, że kluczowym czynnikiem naszego sukcesu są nasi akcjonariusze. Stale szukamy metod zwiększania produktywności i wydajności. To dzięki akcjonariuszom Hypertherm jest dzisiaj taką firmą, jaką jest.

Dowiedz się więcej o akcjonariacie pracowniczym

Odpowiedzialność

Wizja i kultura Hypertherm obejmuje także korporacyjną odpowiedzialność społeczną. Wierzymy, że obowiązkiem każdej firmy jest troska o społeczeństwo i środowisko, w których prowadzi ona działalność. Doskonałym przejawem tej podstawowej wartości jest program działalności charytatywnej (HOPE, Hypertherm Owners’ Philanthropic Endeavors) oraz nasze inicjatywy ekorozwoju, zgodnie z którymi zobowiązaliśmy się przed rokiem 2020 r. zredukować do zera masę składowanych odpadów.