Evan Smith

Dyrektor Generalny

„Jako Dyrektor Generalny najbardziej doceniam w Hypertherm połączenie długoterminowego spojrzenia w przyszłość z koncepcją akcjonariatu pracowniczego. W świecie nieustannych zmian korporacyjnych możemy cieszyć się stabilnością strategii, którą zawdzięczamy naszej tradycji, strukturze własnościowej i kulturze. Zgodnie z nią koncentrujemy swoje działania na klientach, inwestujemy z myślą o długoterminowych korzyściach i codziennie staramy zmieniać się na lepsze”.

Rob Masson

Wiceprezes, dyrektor finansowy

“Bycie częścią firmy, której pracownicy dzielą wspólny cel, czyli jej misję, jest dla mnie inspirujące. Nasz model współwłasności w firmie odpowiada zachętom pracowników i akcjonariuszy, dzięki czemu możemy przydzielać zasoby w sposób niedostępny dla innych przedsiębiorstw. Podczas podejmowania decyzji uwzględniamy dobro naszych klientów, pracowników i lokalnych społeczności, co nadaje dodatkowego poczucia satysfakcji i znaczenia naszym osiągnięciom.”

Aaron Brandt

Wiceprezes działu Engineering

„To, co najbardziej podoba mi się w Hypertherm, to podejście do opracowywania innowacji i rozwijania technologii. Obserwowanie pasji, z jaką nasi inżynierowie popychają obecne technologie do granic możliwości i bez cienia strachu podejmują nowe wyzwania, od zawsze mnie ekscytowało. Jestem również dumny z wartości, które stanowią priorytet podczas projektowania naszych rozwiązań. Zawsze staramy się dostarczać klientom najlepsze możliwe korzyści, uwzględniając jednocześnie wpływ, jaki nasze produkty mają na ludzi i środowisko naturalne”.

Jenny Levy

Wiceprezes oddziału Ludzie, społeczeństwo i środowisko

„Hypertherm istnieje po to, aby dostarczać długoterminowe korzyści naszym akcjonariuszom, klientom, społecznościom oraz naszej planecie. Wierzę, że mamy wystarczającą siłę, a nawet zobowiązanie ku temu, aby wdrażać pozytywne zmiany sposobu i motywacji związanych z realizacją naszych zmierzeń. Pracując każdego dnia w różnorodnych obszarach naszej działalności, z ekscytacją obserwuję, jak nasze wartości pozwalają budować trójstronne korzyści końcowe.

Gordon Rice

Wiceprezes ds. systemów cięcia strumieniem wody

„W przypadku Hypertherm najbardziej jestem dumny z naszego nieustannego zaangażowania w pielęgnację i kultywację kultury własności i podstawowych wartości. To nie tylko słowa, które są rzucane na wiatr. To nieodłączny element każdej podejmowanej przez nas decyzji. Jako właściciele angażujemy się w budowanie atrakcyjnego środowiska dla wszystkich akcjonariuszy, dostarczamy wartość naszym klientom, opracowujemy przełomowe technologie, stale ulepszamy nasze procesy i oferujemy niezachwiane wsparcie lokalnym społecznościom. Efektem tych działań jest wyjątkowa kultura sprawiająca, że Hypertherm to dynamiczne miejsce, w którym przyjemnie przebywać”.

Jim Miller

Wiceprezes ds. operacji i działalności związanej z plazmą

„Jestem niezmiernie dumny z Hypertherm w związku ze sposobem, w jaki – związani poczuciem własności i zespołowego zaangażowania – wprowadzamy innowacje technologiczne i niestrudzenie kontynuujemy rozwój z myślą o dostarczaniu korzyści naszym klientom, społecznościom i środowisku”.

Hidde van Hoeven

Wiceprezes oddziału Global Sales and Marketing

„Firma Hypertherm wyróżnia się wśród konkurencji pod względem koncentrowania uwagi na klientach. Jednocześnie pozostaje wierna strategii obsługiwania tych klientów za pośrednictwem starannie dobranych, niezwykle profesjonalnych i oddanych partnerów. Najbardziej podoba mi się wyzwanie dalszego powiększania naszego geograficznego zasięgu poprzez wspieranie naszych właścicieli-akcjonariuszy na całym świecie w ich staraniach na rzecz lepszego poznania obsługiwanych branży i klientów”.

Sanjeev Srinivasan

Wiceprezes oddziału Corporate Development and Strategy

„Znajdująca się w całości w posiadaniu pracowników firma Hypertherm jest wyjątkowa, ponieważ jej udziałowcy są jednocześnie głównymi interesariuszami, którzy pełniąc rolę właścicieli-akcjonariuszy, ułatwiają nam odnoszenie największych korzyści. Z przyjemnością patrzę, jak nasi właściciele-akcjonariusze z werwą i pasją opracowują oraz wdrażają długoterminowe korzyści dla Hypertherm. Da się wśród nich zauważyć znakomitą współpracę, skupienie na potrzebach klientów oraz filozofię planowania i zarządzania na wiele lat, a nie miesięcy, do przodu”.

Marco Mostert

Dyrektor generalny regionu EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka)

„Kultura własności połączona z zestawem różnorodnych kompetencji i umiejętności naszych właścicieli-akcjonariuszy sprawia, że Hypertherm to znakomite miejsce pracy. Dodajmy do tego zakorzeniony w nas sposób myślenia ukierunkowany na stały rozwój, a zyskamy zrównoważone środowisko oraz nieustanną gotowość dostarczania najlepszych efektów naszym akcjonariuszom, użytkownikom końcowym oraz cenionym partnerom biznesowym. Właśnie to sprawia, że firma Hypertherm niezwykle mnie angażuje i jestem z niej dumny”.

Aaron Zou

Dyrektor generalny regionu Azja

„Hypertherm to jedna z firm, która ma największy udział w niesamowitym rozwoju branży cięcia w Chinach w ostatnich 15 latach. Jestem dumny ze wszystkich wspaniałych rzeczy, które firma uczyniła dla naszych klientów i pracowników-akcjonariuszy. Wierzę, że dzięki naszej wyjątkowej kulturze własności oraz długoterminowemu zaangażowaniu Hypertherm będzie zawsze silnym partnerem dla naszych klientów  oraz będzie dostarczać naszym akcjonariuszom coraz więcej korzyści.”