Pracuj jak właściciel, myśl jak klient.W Hypertherm nie jesteśmy tylko pracownikami — jesteśmy właścicielami. Ponieważ jesteśmy w stu procentach własnością pracowników, klientów, a nie inwestorzy, są naszym priorytetem. Dlatego upewniamy się, że każdy produkt jest wytwarzany zgodnie ze standardami najwyższej jakości, a jakość świadczenia usług nie ma sobie równych. Ponadto nasza polityka polega na niezmniejszaniu pensji pracowników, dzięki czemu mogą oni stale koncentrować się na swoich zadaniach, a Hypertherm nie traci w ten sposób zgromadzonych na przestrzeni wielu lat umiejętności ani wiedzy.

Co jest fajnego w firmie ESOP?

 • Współwłasność stwarza wszystkim akcjonariuszom okazję wspólnego korzystania z bogactwa, które pomagają tworzyć. Istnieje bardzo duża, rozłożona w czasie zależność między finansowym sukcesem firmy, ceną firmowych akcji oraz programem ESOP (HSOP/GSVP).
 • Współwłasność często skutkuje większą produktywnością, ponieważ akcjonariusze biorą większy udział w ulepszaniu procesu. Doskonałym przykładem jest pomyślnie realizowany przez Hypertherm program Continuous Improvement Activities (CIA).
 • Współwłaściciele lepiej rozumieją związek między osobistą wydajnością i wynikami firmy.
 • Współwłaściciele są aktywnie zaangażowani w działalność jako „gracze”, a nie tylko jako zewnętrzni obserwatorzy.

Na czym polega akcjonariat pracowniczy?

Latarnia wykonana z podarunkówW ramach Planu Własności Akcji Hypertherm (HSOP, Hypertherm Stock Ownership Plan) oraz Globalnego Programu Wartości Akcji (GSVP, Global Stock Value Program) akcje Hypertherm (lub tzw. jednostki GSVP) są bezpłatnie przydzielane wykwalifikowanym pracownikom. Oba plany wiążą się z korzyściami w postaci świadczeń emerytalnych, co pozwala Hypertherm przyciągać i zatrzymywać przy sobie niezwykle doświadczonych akcjonariuszy. Uczestnikiem planu stają się pracownicy z co najmniej trzyletnim stażem. Zespół ds. komunikacji akcjonariatu — reprezentujący przekrój rozmaitych funkcji, lokalizacji i zmian w Hypertherm — czuwa nad kulturą akcjonariatu w Hypertherm. Promuje Plan Własności Akcji Hypertherm (HSOP, Hypertherm Stock Ownership Plan) oraz Globalny Program Wartości Akcji (GSVP, Global Stock Value Program) przy użyciu takich instrumentów, jak szkolenia, komunikacja i świętowanie. Są to sesje szkoleniowe HSOP i GSVP wprowadzające dla nowych pracowników oraz sesje aktualizacyjne, jak również szkolenia certyfikacyjne oraz specjalne sesje dla pracowników w wieku przedemerytalnym. Przez cały rok zespół nie tylko organizuje lunche dla nowych uczestników oraz dostarcza podarunki w rocznice stażu pracowniczego, lecz odpowiada również za organizowanie specjalnych wydarzeń — od zbiórek żywności po imprezy firmowe.

Świętowanie akcjonariatu

ESOPNowa wartość akcji Hypertherm jest ogłaszana wiosną na corocznym spotkaniu firmowym. Evan Smith, dyrektor generalny Hypertherm, wyjaśnia, w jaki sposób wartość jest ustalana na podstawie analizy przeprowadzanej przez niezależne i zewnętrzne firmy. W każdym roku podczas Krajowego Miesiąca Akcjonariatu akcjonariusze biorą udział w konkursie na slogan plakatowy, uczestniczą w szkoleniach i imprezach motywacyjnych, wspierają lokalną społeczność poprzez zbiórki żywności oraz cieszą się dniem imprezowym z posiłkiem i napojami. 

Informacje prasowe i nagrody

Nagrody akcjonariatu ESOP w Nowej Anglii

 • Pracownik-właściciel roku 2016 — Jane Moss
 • Nagroda za doskonałą współpracę w grupie 2015
 • Nagroda za doskonałą współpracę w grupie 2010
 • Pracownik-właściciel roku 2009 — Heather Roberts

Krajowe Centrum Akcjonariatu Pracowniczego (NCEO, National Center of Employee Ownership)

 • Nagroda za innowacje w dziedzinie akcjonariatu pracowniczego 2014

Stowarzyszenie ESOP — Nagrody coroczne za doskonałą komunikację (AACE)

 • Program Kompleksowej Komunikacji 2008, 501–1000 pracowników
 • Program Kompleksowej Komunikacji 2006, 501–1000 pracowników

Stowarzyszenie ESOP

 • 2019 –– Employee Owned Company of the Year (Spółka Pracownicza Roku) 
 • 2010 — Dyrektor finansowy Hypertherm wybrany do Komitetu Wykonawczego Fundacji Akcjonariatu Pracowniczego
 • 2009 — Dyrektor finansowy Hypertherm wybrany do Rady Nadzorczej Stowarzyszenia ESOP