Cięcie zautomatyzowane

Cięcie zautomatyzowane — plazmą, laserem, strumieniem wody, dziurkowanie i inne — obejmuje wiele różnych procesów, w których narzędzie tnące jest przesuwane w sposób mechaniczny.

Zastosowania ręczne

Cięcie ręczne jest stosowane niemal w każdej branży, w której produkty składają się z metalu lub w której wykorzystuje się ciężki sprzęt.

Maszyny do wiercenia

Operacje wiercenia są zwykle wykonywane za pomocą samodzielnych maszyn wiertniczych do operacji obróbki pionowej lub maszyn innego typu, w których funkcja wiercenia jest zintegrowana z maszyną do obróbki plazmowej X-Y, laserowej lub obróbki arkuszy. 

Rury i przewody rurowe

Możliwość rotacyjnego cięcia rur i przewodów rurowych jest teraz powszechnie dostępna dzięki maszynom samodzielnym oraz maszynom stanowiącym opcjonalny dodatek do stołów cięcia X-Y.

Maszyny do obróbki arkuszy

Maszyny do obróbki arkuszy zaprojektowano w celu wykonywania kompletnej obróbki stalowych płyt w jednym miejscu.

Proces dziurkowania

Dziurkowanie arkuszy blachy jest zwykle realizowane z wykorzystaniem jednego z dwóch typów maszyn.

Cięcie zrobotyzowane

Roboty są wykorzystywane w wielu branżach i w różnych konfiguracjach („komórkach roboczych”) do wykonywania zadań w sposób bardziej efektywny i opłacalny niż oferowany przez ludzi.

Cięcie i żłobienie ścieżkowe

Cięcie i żłobienie ścieżkowe jest używane do wykonywania długich, prostych cięć oraz żłobień, których ręczne wykonanie z niezbędną precyzją jest trudne i czasochłonne.

Cięcie i żłobienie X-Y-Z

Cięcie i żłobienie X-Y-Z, nazywane często cięciem X-Y, polega na użyciu stołu wyposażonego w system komputerowego sterowania numerycznego (CNC, Computer Numeric Control) do szybkiego i precyzyjnego cięcia płyty.

Maszyny do obróbki belek

Wytwórca belek zwykle stosował wiele maszyn, z których każda odpowiadała za inne zadanie. Obecnie maszyny do obróbki belek — z których większość charakteryzuje się konstrukcją z robotem lub ramieniem przegubowym — realizują w jednym miejscu wiele zadań, takich jak zwieńczanie, ukosowanie, wykonywanie szczelin, otworów, nacięć oraz oznaczeń.