Cięcie strumieniem wody to proces bazujący na zjawisku erozji pod wpływem działania wody o bardzo wysokim ciśnieniu (4137 barów lub wyższym). Systemy strumienia wody, stosowane ze ścierniwem lub bez, wyróżniają się bardzo precyzyjnym cięciem różnorodnych materiałów, któremu nie towarzyszy strefa nagrzewania.

Komponenty systemu strumienia wody

Komponenty systemu strumienia wody

 • Pompa strumienia wody — źródło wody pod wysokim ciśnieniem
 • Regulator ścierniwa
 • Oprogramowanie do rozmieszczania
 • Kontroler
 • Stół cięcia
 • Głowica tnąca — dostępna w wersjach do pracy ze ścierniwem i wersjach do pracy wyłącznie z wodą Porównanie głowicy tnącej strumieniem ścierniwa do głowicy tnącej strumieniem wody
 • Materiały eksploatacyjne
  • Końcówki — diamentowe lub rubinowe
  • Dysze
 • Zestawy zamienników
 • Wyposażenie dodatkowe
 • Zbiornik masowy ścierniwa — przekazuje ścierniwo do regulatora ścierniwa
 • System recyklingu wody tnącej w zamkniętej pętli — do cięcia niebezpiecznych materiałów lub recyklingu wody
 • System recyklingu ścierniwa — możliwość odzyskania średnio 50–70% ścierniwa do ponownego wykorzystania
 • System odwróconej osmozy — TDS < 250 części na milion (powyżej tej wartości woda musi być oczyszczana w celu zwiększenia trwałości komponentów)
 • System usuwania ścierniwa — zamontowany w zbiorniku system, który przesyła zużyte ścierniwo z powrotem do pojemnika

Oprogramowanie do cięcia strumieniem wody

Oprogramowanie do cięcia strumieniem wody służy do programowania maszyny cięcia. Maszyna może być fabrycznie wyposażona w oprogramowanie producenta oryginalnego sprzętu (OEM), jednak w wielu przypadkach wykonawcy i producenci modyfikują maszynę za pomocą oprogramowania dostępnego na rynku wtórnym. Jest ono powszechnie zwane oprogramowaniem do rozmieszczania CAD/CAM. Może oferować dodatkowe funkcje oraz dodatkową zaletę umożliwiającą programowanie wielu modeli maszyn różnych marek.

Niektóre typy oprogramowania do rozmieszczania CAD/CAM współpracujące z procesem strumienia wody mogą kontrolować i automatycznie ustawiać niemal każdy aspekt operacji cięcia strumieniem wody. Na przykład oprogramowanie ProNest® firmy Hypertherm obsługuje takie parametry, jak przepływ i sterowanie materiałem ściernym, polecenia kontrolujące szczelinę, szybkość cięcia, wysokość cięcia, typ przebijania (z przemieszczaniem, dynamiczne, stacjonarne lub kołowe), wysokość przebijania, czas i ciśnienie. Wszystkie te parametry upraszczają pracę operatora maszyny oraz zwiększają produktywność.

Inne funkcje często spotykane w oprogramowaniu do cięcia strumieniem wody:

 • Kalkulator dynamicznej szybkości podawania strumienia wody
 • Unikanie kolizji
 • Cięcie na wspólnej linii
 • Rozmieszczanie wokół wad materiałowych
 • Wybór koloru 2D CAD definiującego jakość strumienia wody
 • Kolor jakości strumienia wody pokazany na płaszczyźnie
 • Wycinanie wypustek części
 • Płynne zwalnianie

Klasy strumienia wody

 • Ścierniwo
  • Twarda skała (ostre krawędzie) — używane z najtwardszymi materiałami
  • Aluwium (okrągłe krawędzie) — używane z mniej twardymi materiałami
 • Bez ścierniwa
  • Zastosowania tylko z wodą — używane z miększymi materiałami

Zastosowania strumienia wody

 • Gdy strefa nagrzewania nie jest akceptowalna
 • Gdy procesy dodatkowe są niepożądane
 • Gdy typ materiału jest bardzo zmienny (np. warsztaty)
 • Zastosowanie wymagające wąskich tolerancji (+/–0,013 cm)
 • Do cięcia dokładnego
 • Cięcie bardzo grubych materiałów (powyżej 5,08 cm)

Branże i rynki:

 • Rolnictwo
 • Wojsko i obrona narodowa
 • Branża medyczna
 • Energetyka
 • Architektura
 • Przemysł kosmiczny

Nie wiesz, jakiego procesu lub metody użyć?

Przydatne informacje:

Powiązane treści

Charakterystyka rodziny produktów HyPrecision

Przeczytaj więcej