Po zaprogramowaniu kontroler THC ostrożnie dotyka powierzchni materiału, a następnie wycofuje się na odpowiednią wysokość przebijania. Po rozpoczęciu przebijania kontroler THC tak steruje palnikiem, że ten rozpoczyna pełne przebicie dopiero po sekundzie lub dwóch, następnie przesuwa się w dół na wysokość cięcia. Ustalenie tej wysokości jest krytyczne dla jakości cięcia. Jeśli palnik znajduje się zbyt nisko, istnieje ryzyko kolizji palnika z płytą. Gdy z kolei znajduje się za wysoko, uzyskana szczelina będzie zbyt szeroka, zwiększy się kątowość krawędzi oraz pojawi się żużel i wykrzywienie. Gdy ruch w osi X i Y uzyska zadaną prędkość (po odliczeniu czasu zegara opóźnienia kontroli wysokości), sterowanie zostanie przejęte przez układ kontroli napięcia łuku, który pozwala zachować prawidłowe robocze odsunięcie palnika.

W tradycyjnych kontrolerach wysokości palnika operator musi okresowo regulować zadane napięcie łuku, aby utrzymać prawidłową wysokość cięcia. Aby uzyskać wyższą produktywność i rentowność, szukaj inteligentnego kontrolera THC, który automatycznie dopasowuje napięcie do stopnia zużycia elektrody.  Niektóre systemy THC oferują funkcję próbkowania napięcia łuku, która śledzi postępujące zużycie materiałów eksploatacyjnych.  Monitorując stale napięcie łuku po każdym przebiciu, można automatycznie zmieniać zadaną wartość napięcia łuku i utrzymywać prawidłową wysokość cięcia w całym cyklu życia materiałów eksploatacyjnych bez interwencji operatora.  Pozwala to optymalizować jakość cięcia i zwiększać trwałość materiałów eksploatacyjnych przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.

Liczba rozruchów zestawu materiałów eksploatacyjnych z odchyleniem od prawidłowej wysokości cięcia mniejszym niż 0,25 mm, bez ingerencji operatora (130 A), stal miękka 12 mm