Systemy komputerowego sterowania numerycznego

Systemy CNC to główne interfejsy komunikacji między operatorem a maszyną. Informuje inne komponenty — a czasami również operatora — co należy zrobić.

System CNC:

  • Konwertuje program części na sygnały sterujące, które precyzyjnie kontrolują kierunek, szybkość i procesy cięcia maszyny
  • Wysyła i odbiera sygnały kontrolujące proces cięcia oraz takie funkcje maszyny, jak ruch, kontrola wysokości oraz działanie komponentów bezpieczeństwa
  • Może służyć do programowania części online lub wykorzystywać programy części przygotowane offline w oprogramowaniu CAD/CAM
  • Komponenty są typu sprzętowego i programowego

Poznaj zasadę działania systemów CNC

Kontrolery wysokości palnika

Wykorzystując napięcie łuku, kontroler THC pilnuje, aby narzędzie tnące nie znalazło się zbyt blisko ani zbyt daleko elementu obrabianego.

Kontroler THC:

  • Wykonuje wykrywanie wysokości początkowej (IHS, initial height sensing), rozpoczynając pracę od ostatniej wysokości wycofania, zbliżając się do płyty w celu ustalenia jej położenia, a następnie wycofując na wysokość przebijania
  • Reguluje wysokość narzędzia tnącego w całym procesie cięcia, aby uzyskać wymaganą jakość cięcia
  • Zwiększa trwałość materiałów eksploatacyjnych poprzez utrzymywanie palnika z dala od stopionego metalu podczas przebijania oraz wykrywa kolizje i zatrzymuje proces cięcia

Mimo że jego stosowanie nie jest bezwzględnie konieczne, kontroler wysokości palnika to bardzo opłacalna inwestycja. W systemie wyposażonym w prawidłowo działający kontroler wysokości można zaprogramować i rozmieścić setki części, a następnie pozwolić zautomatyzowanemu systemowi dokończyć pracę.

Poznaj zasadę działania kontrolerów THC