Konwencjonalna plazma z jednym przepływem

 

W tym procesie jest zwykle stosowany jeden gaz (zazwyczaj powietrze lub azot), który jednocześnie tworzy plazmę i zapewnia chłodzenie.

 

Plazma z przepływem podwójnym (bez osłony)

W tym procesie są wykorzystywane dwa gazy: plazmowy i osłonowy. W mniejszych systemach (poniżej 125 A) jako gaz plazmowy i gaz osłonowy jest często stosowane sprężone powietrze. W systemach z dwoma gazami bez osłony znajduje się odsłonięta dysza, dlatego nie należy ich stosować do cięcia ciągniętego.

Plazma z przepływem podwójnym (z osłoną)

W tym procesie są wykorzystywane dwa gazy: plazmowy i osłonowy. W systemach o mocy poniżej 125 A jako gaz plazmowy i gaz osłonowy jest często stosowane powietrze. Zaletą procesu z osłoną jest elektryczne odizolowanie dyszy od stopionego metalu odpryskującego podczas przebijania oraz możliwość cięcia ciągniętego i ręcznego. W niektórych systemach można spotkać kolejne ulepszenia (technologia dyszy ConicalFlow), które poprawiają wydajność cięcia i trwałość dyszy.

 

Plazma wysokiej rozdzielczości

W tym procesie dysza o specjalnej konstrukcji zawęża łuk, zwiększając dzięki temu gęstość energii. Z powodu wyższej energii łuku plazma wysokiej rozdzielczości pozwala uzyskać lepszą jakość cięcia materiałów o grubości do 50 mm przy idealnej kątowości ciętej krawędzi, węższej szczelinie oraz wyższych szybkościach cięcia niż w systemach cięcia plazmą konwencjonalną. W przypadku tej grupy systemów często daje się uzyskać dokładność cięcia części na poziomie +/–0,25 mm.

Spotykane dzisiaj systemy wysokiej rozdzielczości oferują bardzo wysoki poziom automatyzacji i są przeznaczone wyłącznie do zastosowań zmechanizowanych. W większości zaawansowanych systemów niemal cała specjalistyczna wiedza, jaką zwykle dysponuje operator maszyny (wymagana do uzyskania dobrej jakości cięcia w starszych systemach plazmowych), jest wbudowana w oprogramowanie CAM, które zarządza na co dzień operacjami cięcia.

Przy plazmie wysokiej rozdzielczości wycinane otwory są okrągłe i niemal całkowicie pozbawione stożkowości. Krawędzie są proste i pozbawione żużlu. Krótkie czasy cyklu między cięciami pozwalają uzyskać znacznie wyższą produktywność. Pojedynczy system plazmowy pozwala ciąć materiały o grubości od bardzo cienkiej do ponad 182 mm przy użyciu tego samego palnika. Palnik może ciąć i znakować płytę za pomocą tej samej końcówki dyszy.