Konwencjonalna plazma z jednym przepływem

 

W tym procesie jest zwykle stosowany jeden gaz (zazwyczaj powietrze lub azot), który jednocześnie tworzy plazmę i zapewnia chłodzenie.

 

Plazma z przepływem podwójnym (bez osłony)

W tym procesie są wykorzystywane dwa gazy: plazmowy i osłonowy. W mniejszych systemach (poniżej 125 A) jako gaz plazmowy i gaz osłonowy jest często stosowane sprężone powietrze. W systemach z dwoma gazami bez osłony znajduje się odsłonięta dysza, dlatego nie należy ich stosować do cięcia ciągniętego.

Plazma z przepływem podwójnym (z osłoną)

W tym procesie są wykorzystywane dwa gazy: plazmowy i osłonowy. W systemach o mocy poniżej 125 A jako gaz plazmowy i gaz osłonowy jest często stosowane powietrze. Zaletą procesu z osłoną jest elektryczne odizolowanie dyszy od stopionego metalu odpryskującego podczas przebijania oraz możliwość cięcia ciągniętego i ręcznego. W niektórych systemach można spotkać kolejne ulepszenia (technologia dyszy ConicalFlow), które poprawiają wydajność cięcia i trwałość dyszy.

 

Plazma wysokiej rozdzielczości

W tym procesie dysza o specjalnej konstrukcji zawęża łuk, zwiększając dzięki temu gęstość energii. Z powodu wyższej energii łuku plazma wysokiej rozdzielczości pozwala uzyskać lepszą jakość cięcia materiałów o grubości do 50 mm przy idealnej kątowości ciętej krawędzi, węższej szczelinie oraz wyższych szybkościach cięcia niż w systemach cięcia plazmą konwencjonalną. W przypadku tej grupy systemów często daje się uzyskać dokładność cięcia części na poziomie +/–0,25 mm.

Spotykane dzisiaj systemy wysokiej rozdzielczości oferują bardzo wysoki poziom automatyzacji i są przeznaczone wyłącznie do zastosowań zmechanizowanych. W większości zaawansowanych systemów niemal cała specjalistyczna wiedza, jaką zwykle dysponuje operator maszyny (wymagana do uzyskania dobrej jakości cięcia w starszych systemach plazmowych), jest wbudowana w oprogramowanie CAM, które zarządza na co dzień operacjami cięcia.

Przy plazmie wysokiej rozdzielczości wycinane otwory są okrągłe i niemal całkowicie pozbawione stożkowości. Krawędzie są proste i pozbawione żużlu. Krótkie czasy cyklu między cięciami pozwalają uzyskać znacznie wyższą produktywność. Pojedynczy system plazmowy pozwala ciąć materiały o grubości od bardzo cienkiej do ponad 182 mm przy użyciu tego samego palnika. Palnik może ciąć i znakować płytę za pomocą tej samej końcówki dyszy.

Plazma klasy X-Definition

Najnowsza i najbardziej zaawansowana w branży technologia cięcia plazmowego X-Definition™ wyznacza nowe standardy pod względem jakości i powtarzalności cięcia stali miękkiej. Poszerza również obszar zastosowań pionierskiego procesu firmy Hypertherm o różnorodne materiały nieżelazne.

Po zainstalowaniu na wysokiej jakości zautomatyzowanej maszynie cięcia system plazmy X-Definition może zapewniać precyzyjną kątowość krawędzi porównywalną do lasera — jakość cięcia nawet z zakresu 2 wg normy ISO 9013 z cieńszymi materiałami oraz zakresu 3 z grubszymi metalami, przy lepszej powtarzalności.

Proces X-Definition to coś więcej niż tylko pojedyncza innowacja. Obejmuje wiele nowych i ulepszonych technologii cięcia:

  • Technologia wentylowanej dyszy lub HyFlow Vortex — wyjątkowa, dwuczęściowa konstrukcja wentylowanej dyszy, która wyrównuje i koncentruje łuk plazmowy w celu zapewnienia lepszej stabilności łuku i gęstości energii, przekładających się na bardziej powtarzalną jakość krawędzi każdej stali, również nierdzewnej, oraz aluminium.
  • Vented Water Injection™ (VWI) — oczekujący na opatentowanie proces wykorzystujący wentylowany gaz plazmowy N2 oraz gaz osłonowy H2O, który pozwala uzyskać mniejszą kątowość i bardziej prostokątne krawędzie cięcia stali nierdzewnej oraz, w szczególności, aluminium.
  • Vent-to-shield — technologia, która odzyskuje wodór z wentylowanego gazu plazmowego, a następnie miesza go z gazem osłonowym, zmniejszając kątowość i zapewniając bardziej jednorodny kolor krawędzi stali nierdzewnej o grubości do 12 mm.
  • Tłumienie plazmy — oczekująca na opatentowanie technologia dodająca do konstrukcji dyszy komorę, która pochłania fluktuacje ciśnienia i przepływu powodujące niestabilność łuku podczas cięcia prądem o niższym natężeniu, pozwalając uzyskać zawężony łuk wymagany podczas cięcia cienkiej stali nierdzewnej.  Eliminuje pofalowanie i nieregularne cięcia powierzchni.
  • Cool nozzle™ — oczekująca na opatentowanie funkcja chłodzenia dyszy, stosowana w procesie 300 A z udziałem tlenu, która podaje płyn chłodzący bezpośrednio do otworu dyszy, poprawiając jakość cięcia w całym okresie użytkowania materiałów eksploatacyjnych o ponad 40%.
  • Advanced arc stability — technologia zaawansowanej stabilizacji łuku modyfikuje wpływ gazu osłonowego, poprawiając stabilność łuku wychodzącego z przebijanego otworu lub krawędzi o ostrym kącie. Dzięki temu skraca długości ścieżek wejścia i poprawia jakość cięcia.