Typ materiału

 • Każdy metal przewodzący prąd, w tym stal nierdzewna i aluminium
 • Obrabia materiały perforowane, pokryte korozją i lakierowane

Idealna grubość

 • Stal miękka, nierdzewna oraz aluminium o grubości od 26 AWG do 50 mm
 • Możliwość cięcia stali nierdzewnej i aluminium do 182 mm; konieczność wykonania pewnych operacji dodatkowych

Jakość cięcia

 • Tolerancje w zakresie od +/–0,38 mm do 0,5 mm przy średniej kątowości krawędzi od 2° do 3° i stali o grubości poniżej 10 mm, 1° przy grubości 12–38 mm oraz poniżej 1° przy stali o grubości 50 mm*
 • Wąska strefa nagrzewania, zwykle poniżej 0,25 mm
 • Obecnie dostępne procesy i gazy zapewniają minimalne utwardzenie krawędzi, co gwarantuje doskonałe możliwości spawania
 • Względnie gładkie krawędzie przy płynnym ruchu palnika
 • Minimalna ilość żużlu (zestalonego metalu) na stali zgodnej z możliwościami produkcyjnymi

* Tolerancje różnią się w zależności od typu i grubości materiału, kształtu części oraz ogólnej konstrukcji i jakości systemu cięcia. Przedstawione tutaj tolerancje to ogólnie akceptowane tolerancje określone przy założeniu stosowania stołu cięcia o dobrej jakości i dobrych właściwościach kontroli ruchu. Różne stoły cięcia gwarantują różne efekty cięcia nawet wtedy, gdy są wyposażone w dokładnie takie same komponenty cięcia.

Produktywność

 • Szybkość większa od lasera w przypadku materiałów o grubości od 6 mm
 • Szybkość większa od systemów paliwowo-tlenowych do grubości 50 mm

Koszty eksploatacji

 • Niższe koszty eksploatacji w przypadku wszystkich materiałów i grubości do 50 mm
 • Małe wymogi w zakresie serwisu i konserwacji

Kapitałowe koszty sprzętu

 • Średnie — wyższe niż w systemach paliwowo-tlenowych, niższe niż w systemach laserowych i strumienia wody

Przenośność

 • Duża przenośność, lekki inwertor w systemach plazmy powietrznej
 • Dzisiejsze systemy są projektowane tak, aby gwarantowały dobrą wydajność generatora
 • Niektóre systemy są wyposażone we wbudowane sprężarki powietrza

Wnioski

Plazma jest szybsza, bardziej produktywna niż systemy laserowe, strumienia wody i paliwowo-tlenowe w przypadku zmechanizowanego cięcia metalu o grubości od 6 mm do 50 mm. Ponadto możliwość cięcia różnorodnych metali przewodzących prąd gwarantuje niesamowitą wszechstronność. Plazmy można używać do cięcia zmechanizowanego oraz cięcia ręcznego, często w sytuacjach, w których zastosowanie innego procesu jest niemożliwe.