Połączenie jakości cięcia, produktywności, kosztów eksploatacji i wszechstronności sprawia, że obecnie plazma jest najpopularniejszym przemysłowym procesem cięcia.

Co to jest plazma?

Plazma to czwarty stan materii. Zwykle myślimy o trzech stanach skupienia materii: stałym, ciekłym i gazowym. W przypadku dobrze nam znanej substancji, jaką jest woda, te trzy stany to lód, woda i para wodna.

Energia cieplna

Różnią się one względnym poziomem energii. Doprowadzenie do lodu energii w formie ciepła powoduje jego topnienie i przejście w stan ciekły — wodę. Doprowadzenie jeszcze większej ilości energii powoduje parowanie wody, która przekształca się w parę. Gdyby podgrzać parę jeszcze bardziej, do około 11 700°C, rozdzieliłaby się na kilka gazów składowych i stała przez to elektrycznie przewodząca (lub zjonizowana). Taki zjonizowany gaz o dużej energii jest nazywany plazmą.

System cięcia plazmowego przekazuje energię na obrabiany materiał przewodzący za pośrednictwem strumienia plazmy. Strumień plazmy jest zwykle formowany w wyniku przepuszczenia przez wąską dyszę takiego gazu, jak azot, tlen, argon, a nawet powietrze. Prąd elektryczny wytwarzany przez zewnętrzny zasilacz zapewnia energię wystarczającą do zjonizowania przepływającego gazu i zamienia go w łuk plazmowy osiągający temperaturę do 40 000˚F. Łuk plazmowy tnie element obrabiany, topiąc go i zdmuchując stopiony metal.

Komponenty systemu plazmowego

Podstawowy system cięcia plazmowego składa się z następujących komponentów:

 • Zasilacz - Źródło zasilania prądu stałego Napięcie obwodu otwartego jest zwykle z zakresu od 240 do 400 V DC. Szybkość cięcia i maksymalna grubość ciętego materiału zależy od prądu wyjściowego (natężenia prądu) i kilowat zasilacza. Główną funkcją zasilacza jest dostarczanie energii w ilości niezbędnej do utrzymania łuku plazmowego po jonizacji.
 • Obwód zajarzenia łuku - W większości chłodzonych cieczą palników o mocy co najmniej 130 A jest to obwód generatora wysokich częstotliwości, który wytwarza napięcie prądu zmiennego z zakresu od 5000 do 10 000 V przy częstotliwości ok. 2 MHz. To napięcie służy do wytworzenia wewnątrz palnika łuku o dużej intensywności, który jonizuje gaz, tworząc w ten sposób plazmę. W przeciwieństwie do obwodu zapłonowego wysokiej częstotliwości palniki plazmy powietrznej wykorzystują do jonizacji gazu ruchomą elektrodę albo technologię „rozruchu z przepływem wstecznym”.
 • Palnik - Pełni funkcję uchwytu materiałów eksploatacyjnych, takich jak dysza i elektroda, a także zapewnia chłodzenie tych elementów (gazem lub wodą). Dysza i elektroda zwężają i utrzymują strumień plazmy.

Typowe zastosowania i branże

Plazma jest stosowana zarówno w systemach ręcznych, jak i zmechanizowanych, do cięcia różnorodnych materiałów przewodzących, takich jak stal miękka, stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium, miedź, mosiądz i inne metale.

Zastosowania cięcia:

 • Cięcie proste
 • Ukosowanie
 • Żłobienie
 • Cięcie otworów
 • Cięcie i żłobienie w trudno dostępnych miejscach
 • Cięcie dokładne
 • Znakowanie

Branże i rynki:

 • Gospodarka rolna i hodowlana
 • Przemysł stoczniowy
 • Górnictwo
 • Energetyka
 • Produkcja elementów mechanicznych oraz instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • Centra serwisowania stali
 • Sprzęt budowlany
 • Restaurowanie pojazdów
 • Sztuka obróbki, oznakowanie i zdobnictwo
 • Rury i przewody rurowe
 • Ogólne zastosowania budowlane
 • Budowa w służbie cywilnej
 • Produkcja ogólna i zastosowania warsztatowe

Nie wiesz, jakiego procesu lub metody użyć?

Przydatne informacje: