Typ materiału i idealna grubość

 • Tyko stal miękka
 • Najlepszy do cięcia grubości od co najmniej 152 mm, dobra jakość cięcia od 6 mm do 51 mm

Jakość cięcia

 • Dobra, ale tylko w przypadku obsługi przez doświadczonego operatora i utrzymaniu prawidłowego odsunięcia
 • Duża strefa nagrzewania z powodu małej szybkości cięcia
 • Krawędzie zwykle są poszarpane, jednak w przypadku doświadczonego operatora można uzyskać jakość jak w systemie plazmowym przy lepszej kątowości
 • Wymagane usuwanie żużlu, jeśli operator nie ma wysokich umiejętności

Produktywność

 • Proces jest wolniejszy niż w przypadku plazmy podczas cięcia cieńszych materiałów (do 3/4 cala)
 • W miejscu początkowym cięcia jest wymagane wstępne podgrzanie

Koszty eksploatacji

 • Wysokie ze względu na wysoki koszt gazu, opłaty za wypożyczenie butli oraz małą szybkość cięcia
 • Koszty eksploatacji stają się bardziej konkurencyjne względem plazmy podczas cięcia grubszych materiałów
 • Małe wymogi w zakresie serwisu i konserwacji

Kapitałowe koszty sprzętu

 • Średnie, wyższe od narzędzi ręcznych, niższe od plazmy
 • Dobrej jakości palnik i butle z paliwem: 350 USB (klasa hobbystyczna) do 1000 USD (klasa komercyjna)

Przenośność

 • Średnia przenośność
 • Niezależne od głównego źródła zasilania, ale wymaga butli z paliwem i tlenem

Wnioski

System paliwowo-tlenowy należy rozważyć w przypadku cięcia stali miękkiej o grubości powyżej 152 mm.