Co musisz wiedzieć zanim zaczniesz ciąć laserem

Cięcie wiązką lasera to proces cięcia termicznego, w którym ciepło wiązki i gaz wspomagający pod wysokim ciśnieniem topią i usuwają materiał. W każdym procesie cięcia metalu istnieją pewne ogólne zagrożenia, jednak w przypadku lasera należy uwzględnić pewne specyficzne kwestie podlegające ocenie i unikaniu. Podobnie jak w przypadku innych technologii cięcia termicznego, również operator systemu lasera musi być odpowiednio wykształcony i przeszkolony w zakresie przepisów i procedur bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje można znaleźć w wymienionych niżej źródłach i przepisach obowiązujących zależnie od kraju użytkowania:

  • Norma EN 60825-1, Bezpieczeństwo produktów laserowych, Część 1 „Klasyfikacja i wymogi dotyczące sprzętu”
  • ANSI Z136.1, Amerykańska norma krajowa dotycząca bezpiecznego użytkowania laserów
  • Przewodnik amerykańskiego instytutu laserowego (LIA) dotyczący doboru ochrony oczu przed działaniem lasera
  • Amerykański Kodeks Przepisów Federalnych 21CFR1040.10 oraz 21CFR1040.11 dotyczący kompletnych produktów laserowych
  • Podręcznik techniczny amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), sekcja III, rozdział 6, „Zagrożenia związane z laserem”

Zasoby online dotyczące lasera

Przepisy i normy

http://www.laserinstitute.org
http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/default.htm
http://www.rli.com
http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_iii/otm_iii_6.html
http://www.lasersafetyindustries.com

Certyfikaty i klasy

http://www.laserinstitute.org/
http://www.rli.com/
http://www.lasersafetyindustries.com

Materiały i dostawcy

Środki ochrony oczu przed działaniem lasera:
http://www.kenteklaserstore.com
http://www.rli.com/
http://www.lasersafetyindustries.com
http://www.lasersafety.com

Osłony chroniące przed działaniem lasera:
http://www.rli.com/
http://www.lasersafetyindustries.com

Oprogramowanie zabezpieczające lasery:
http://www.laserinstitute.org
http://www.lasersafetyindustries.com