Typ materiału i idealna grubość

 • Stal miękka o grubości do 25 mm
 • Stal nierdzewna o grubości do 25 mm
 • Mosiądz o grubości do 6 mm
 • Miedź o grubości do 6 mm
 • Aluminium o grubości do 6 mm

W przypadku grubości od 6 mm do 25 mm wybór systemu cięcia (światłowodowy, CO2 lub plazmowy) zależy od ilości części, liczby cięć dokładnych i wymogów dodatkowych procesów.

Jakość cięcia

 • Doskonała jakość cięcia większości materiałów
 • Lepsza jakość cięcia dokładnego niż w przypadku plazmy
 • Możliwość wycinania otworów o współczynniku średnica-grubość poniżej 1:1

Produktywność

 • Doskonała produktywność z cieńszymi materiałami, ale mniejsza w przypadku grubszych materiałów
 • Duża dostępność z różnorodnymi maszynami do cięcia o wysokiej jakości

Technologię cięcia laserem można efektywnie łączyć z innymi technologiami cięcia, uzyskując najwyższą produktywność oraz tolerancje i jakość przekraczające wymagania większości procesów cięcia płyt.

Koszty eksploatacji

 • Niższe koszty eksploatacji i konserwacji niż w przypadku plazmy

  Koszt wytworzenia części i liczba części wytworzonych na jednej zmianie — stal miękka o grubości 3,5 mm • Laser światłowodowy oferuje trzykrotnie wyższą wydajność energetyczną niż systemy CO2 — brak konieczności obsługi i kalibracji luster ani stosowania gazu laserowego o wysokiej czystości

Kapitałowe koszty sprzętu

 • 350 000–1 000 000+ USD

  Całkowite koszty utrzymania w perspektywie 5 lat

Przenośność

 • Nieprzenośny