Mimo że cięcie przy użyciu robotów staje się coraz bardziej popularne, najczęściej używaną metodą cięcia zautomatyzowanego są nadal stoły cięcia X-Y. W połączeniu z systemami komputerowego sterowania numerycznego (CNC, Computer Numeric Control) stoły są zwykle wykorzystywane w środowisku przemysłowym do cięcia takich materiałów, jak blachy stalowe, pianka i kamienne płyty.

System cięcia zautomatyzowanego składa się z kilku komponentów. Poniżej przedstawiamy główne komponenty podstawowego systemu cięcia:

Zasilacz, narzędzie tnące i materiały eksploatacyjne — Jak wskazuje nazwa, zasilacz — zarówno plazmowy, laserowy, jak i strumienia wody — to element, który zasila cały system cięcia. Dostarcza energię i moc wymaganą do ruchu narzędzia tnącego, czyli palnika lub głowicy tnącej. Palnik lub głowica tnąca to ręka i dłoń Twojego systemu. To właśnie te elementy wykonują właściwe cięcie. Materiały eksploatacyjne to elementy zamontowane wewnątrz narzędzia tnącego, które zużywają się w miarę eksploatacji. Może to być na przykład miedziana dysza palnika plazmowego albo diamentowa końcówka głowicy cięcia strumieniem wody.

System CNC – System CNC to główny interfejs komunikacji między operatorem a maszyną. Informuje inne komponenty — a czasami również operatora — co należy zrobić.

System CNC:

  • Konwertuje program części na sygnały sterujące, które precyzyjnie kontrolują kierunek, szybkość i procesy cięcia maszyny
  • Wysyła i odbiera sygnały kontrolujące proces cięcia oraz takie funkcje maszyny, jak ruch, kontrola wysokości oraz działanie komponentów bezpieczeństwa
  • Może służyć do programowania części online lub wykorzystywać programy części przygotowane offline w oprogramowaniu CAD/CAM

Przewody i kable – Wszystkie stoły cięcia są wyposażone w przewody i kable łączące system CNC z zasilaczem i pozostałymi komponentami.

Silnik napędu i zębatki – Przesuwanie narzędzia tnącego w górę, w dół oraz wokół stołu wymaga zastosowania wzmacniaczy napędu, silników oraz zębatek, które przekształcają polecenia z systemu CNC na ruch fizyczny.

Rama stołu i listwy – Rama stołu i listwy fizycznie wspomagają ruch narzędzi tnących.

Kontroler wysokości palnika (THC) – Kontroler wysokości (lub kontroler wysokości palnika) gwarantuje, że narzędzie tnące nie znajdzie się zbyt blisko ani zbyt daleko elementu obrabianego.

Kontroler THC:

  • Wykonuje wykrywanie wysokości początkowej (IHS, initial height sensing), rozpoczynając pracę od ostatniej wysokości wycofania, zbliżając się do płyty w celu ustalenia jej położenia, a następnie wycofując na wysokość przebijania
  • Reguluje wysokość narzędzia tnącego w całym procesie cięcia, aby uzyskać wymaganą jakość cięcia
  • Zwiększa trwałość materiałów eksploatacyjnych poprzez utrzymywanie palnika z dala od stopionego metalu podczas przebijania oraz wykrywa kolizje i zatrzymuje proces cięcia

Dowiedz się więcej o poszczególnych komponentach technologicznych: