W dużych maszynach przemysłowych system CNC to po prostu zaawansowany komputer z wbudowanym oprogramowaniem kontrolującym układ ruchu i maszynę oraz wyposażony w różne wejścia i wyjścia sterujące silnikami napędu, systemami cięcia, kontrolerami wysokości oraz innymi narzędziami, które są zamontowane na maszynie tnącej. Odbiera polecenia od operatora maszyny oraz oprogramowania CAM (ang. computer assisted manufacturing — komputerowe wspomaganie wytwarzania) i zamienia je na precyzyjnie zsynchronizowane w czasie sygnały elektryczne sterujące wszystkimi funkcjami maszyny. Przemysłowe systemy CNC są projektowane tak, aby były maksymalnie wytrzymałe i odporne na długotrwałe użytkowanie w brudnym, zanieczyszczonym i hałaśliwym elektrycznie środowisku. Jednak ze względu na ten wymóg są one kosztowne i skomplikowane.

W stosowanych w przemyśle lekkim tańszych stołach rolę systemu CNC często pełni zwykły komputer lub laptop. Mimo że te komputery zaprojektowano do użytku w czystych warunkach o kontrolowanej temperaturze i w związku z tym można się spodziewać problemów związanych z niezawodnością w środowisku produkcyjnym, nadają się one doskonale do sterowania ruchem oraz w pewnym ograniczonym stopniu potrafią obsługiwać wejścia i wyjścia wielu mniejszych maszyn. Jeśli jest używany zwykły komputer, system musi być wyposażony w nowoczesny system cięcia plazmą z zastosowaniem powietrza, który wykorzystuje technologię rozruchu palnika z przepływem wstecznym i wytwarza bardzo małe zakłócenia elektryczne. Starsze oraz przemysłowe systemy plazmy powietrznej wykorzystują wysoką częstotliwość, wysokie napięcie i rozruch pojemnościowy, co może wprowadzać duże zakłócenia w działaniu precyzyjnych układów elektronicznych.

Podczas wyboru systemu CNC warto szukać łatwego w obsłudze interfejsu. Podczas gdy wiele niezaawansowanych technologicznie maszyn wykorzystuje do obsługi interfejsu standardowe klawiatury biurowe i myszy, bardziej nowoczesne maszyny są wyposażone w wygodne ekrany dotykowe.

Oprogramowanie systemu CNC powinno być jak najbardziej intuicyjne. Niestety często tak nie jest, jeśli oprogramowanie CNC zostało zaadaptowane z takich procesów obróbki, jak trasowanie czy frezowanie. Wybierz interfejs użytkownika (oprogramowania CNC), który zaprojektowano specjalnie z myślą o cięciu, ponieważ znacznie łatwiej nauczysz się jego codziennej obsługi.

Systemy CNC odgrywają bardzo ważną rolę w ogólnym powodzeniu operacji cięcia przy użyciu maszyn. W idealnej sytuacji system CNC powinien zapewniać użytkownikowi następujące korzyści:

  • Łatwa obsługa
  • Spójna i niezawodna wydajność
  • Wyższa produktywność
  • Możliwość elastycznej konfiguracji systemu
  • Precyzyjna synchronizacja ruchu i procesu
  • Uproszczona diagnostyka systemu
  • Zaawansowana kontrola procesu cięcia
  • Wbudowane funkcje komunikacji z systemem i narzędziami
  • Regularne aktualizacje oprogramowania pozwalające dotrzymać tempa rozwojowi branży cięcia

Teraz poznajmy kontrolery THC