Często sądzi się, że produktywność zależy tylko od szybkości cięcia. Mimo że odgrywa ona dużą rolę, należy wziąć pod uwagę również inne czynniki. Przykład:

  • Czas wymagany na programowanie
  • Czas wymagany na ustawienie pracy na maszynie tnącej
  • Czas wymagany na przygotowanie (lub podgrzanie) systemu do cięcia
  • Liczba głowic tnących, jaką może obsłużyć maszyna
  • Efektywność oprogramowania do rozmieszczania oraz jego zdolność minimalizacji czasu cięcia oraz zmniejszenia liczby niepotrzebnych ruchów głowicy
  • Możliwość bezpiecznego rozładowania części podczas cięcia systemem
  • Możliwość wykonywania wielu procesów na jednej maszynie, np. cięcie konturów, wycinanie wewnętrznych szczelin i otworów oraz ukosowanie
  • Czas procesu można skrócić poprzez integrację dodatkowych systemów w celu równoległego wykonywania takich zadań, jak wstępny przepływ podczas przejścia poprzecznego lub wykrywania wysokości początkowej
  • Czas wymagany na takie dodatkowe operacje, jak szlifowanie, można skrócić lub wyeliminować poprzez poprawę jakości części odbieranych z maszyny tnącej

 

Następny etap: koszt eksploatacji